Skip to content
Home » “วิชัย สุดสวาสดิ์” เร่งกระทรวงฯ แก้ไขปัญหาราคา “หมู-โค-หมาก” ตกต่ำ

“วิชัย สุดสวาสดิ์” เร่งกระทรวงฯ แก้ไขปัญหาราคา “หมู-โค-หมาก” ตกต่ำ

“วิชัย สุดสวาสดิ์” สส.ชุมพร รวมไทยสร้างชาติ เร่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์-พาณิชย์แก้ไขปัญหาราคา “หมู-โค-หมาก”ตกต่ำ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเกษตรกร

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่รัฐสภา นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการฟาร์มหมูขนาดเล็กในจังหวัดชุมพร “เรื่องราคาหมูตกต่ำ” มีเพื่อนสมาชิกหลายคนโดยเฉพาะ ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้เคยหารือเรื่องการแก้ไขราคาหมูตกต่ำตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ว

ทั้งนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการเลี้ยงหมูและเกษตรกร ต้องแบกรับภาระขาดทุนกิโลกรัมละ 10 – 20 บาท เนื่องจากในช่วงนี้ราคาหมูหน้าฟาร์ม เหลือราคาแค่ 56-58 บาท ราคานี้เกษตรกรยืนไม่ได้แน่นอน

“ปัญหาดังกล่าว มีความซับซ้อนจึงต้องบูรณาการร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ต้องควบคุมในเรื่องการนำหมูเถื่อนเข้ามา และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรด้วย”นายวิชัย เน้นย้ำ

สำหรับ ปัญหาเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องราคาโค จากเดิมราคากิโลกรัมละ 70- 80 บาท แต่เวลานี้ราคาตกต่ำมาก ทำให้เกษตรกรเลี้ยงโคแบกภาระมากไม่กล้าขาย และไม่มีผู้มาซื้อ จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรด้วย ทั้งโคเนื้อ โคนม และโคขุน

“ความเดือดร้อนนี้ เชื่อว่าไม่ได้เกิดแค่ที่จังหวัดชุมพร แต่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ปัญหาให้กับเกษตรกร” นายวิชัย กล่าว

นายวิชัย กล่าวต่อว่า ปัญหาเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องพืชผลทางการเกษตร แม้ตอนนี้ราคายางพาราดี แต่ดีในช่วงที่ยางใบร่วงหมดแล้ว ทำให้เกษตรกรกรีดและตัดยางไม่ได้ แต่ราคาพืชผลทางเกษตรอีกตัว ที่เป็นปัจจัยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับผู้สูงอายุ 2-3 ปีที่ผ่านมา คือ หมากขายไม่ได้เลย จากราคากิโลกรัมละ 70 บาทเหลือกิโลกรัมละ 10 – 20 บาทเท่านั้น ไม่มีพ่อค้ามาซื้อ การที่หมากราคาตกต่ำทำให้คนที่ดูแลผู้สูงอายุขาดรายได้อย่างมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วย