Skip to content
Home » “ปรเมษฐ์ จินา” จี้ให้แก้ปัญหาการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักวิชาการ

“ปรเมษฐ์ จินา” จี้ให้แก้ปัญหาการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักวิชาการ

“ปรเมษฐ์ จินา” สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้องกระทรวง“สาธารณสุข-มหาดไทย” ควรเร่งแก้ปัญหาการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเป็นนักสาธารณสุข ทั้งบุคลากรที่ถ่ายโอนจาก“รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล” ไปอยู่ในสังกัดอบจ. ระบุผ่านมา 11 ปีแล้วยังไม่ได้แก้ไข

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากชมรมนักวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เร่งแก้ปัญหาจากกรณีที่ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 ใน 3 ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แล้ว แต่นักวิชาการสาธารณสุขอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนปี 2556

“ปัจจุบันผ่านมา 11 ปี แต่กระบวนการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้าในการปรับเปลี่ยนจากตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นนักสาธารณสุข” ดร.ปรเมษฐ์ เน้นย้ำ

ดร.ปรเมษฐ์ บอกอีกว่า ผลที่ตามมา คือความก้าวหน้า สิทธิ และค่าตอบแทนต่างๆ ติดปัญหาจึงขอฝากประธานสภาฯ ผ่านไปยังกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยช่วยดูแล และติดตามความก้าวหน้าให้ทันเหตุการณ์ด้วย

อีกส่วนหนึ่งที่ต้องฝากเพิ่ม คือเรื่องการปรับเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการพิเศษ ซึ่งมี 2 แนวทาง คือ แบบปกติตามสายงาน และการทำผลงานทางวิชาการ

“จึงต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ดูแลปัญหานี้ให้ด้วย“ ดร.ปรเมษฐ์ กล่าว

สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ ยังกล่าวถึงปัญหาถนนสาย 415 จากบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดพังงา พบว่า มีการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2563 ยังไม่แล้วเสร็จ ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะมีการขยายจาก 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทาง โดยตรงกลางขุดออก 2 ข้างถนนเปิดใหม่ ชาวบ้านที่อยู่ 2 ข้างทางเดือดร้อนมาก

“ผมอยากให้ กรมทางหลวงเร่งรัดดำเนินการ จากนั้นขอให้กรมทางหลวงแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนสาย 415 ไปประชุมที่เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม เพื่อหาทางออกร่วมกันในวันที่ 15 มีนาคม เวลา 10.00 น. นี้ด้วย”ดร.ปรเมษฐ์ กล่าว