Skip to content

อยากเห็นความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง
อยากเห็นสังคมที่เป็นธรรม
อยากช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำ

มาร่วมกัน #สร้างสังคมเท่าเทียม

01

กรอกข้อมูล

เขียนใบสมัครให้ครบถ้วน และแนบเอกสาร ดังนี้

กรณีเคยสมัครสมาชิกพรรคการเมืองอื่น และไม่แน่ใจว่ายังเป็นสมาชิกพรรคนั้นอยู่หรือไม่ ให้เขียนใบลาออก พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

02

เลือกประเภทสมาชิก

03

ชำระเงิน

บัญชีรับโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ 13
ชื่อบัญชี พรรครวมไทยสร้างชาติ
เลขที่บัญชี  034 0 25375 4

04

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการชำระค่าสมัครสมาชิกแล้ว ท่านสามารถแจ้งหลักฐานการชำระเงินมาได้ที่ Line OA

       หรือ อัพโหลดเอกสารทางเว็บไซต์

หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินมาที่

พรรครวมไทยสร้างชาติ
35/3 ซอยอารีย์ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 093-5700085
(ระบุให้ชัดเจนว่า “ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครสมาชิกพรรค”)

05

แจ้งผลการสมัคร

  • ฝ่ายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับเอกสาร
  • ตรวจสอบเอกสารประกอบ
  • ดำเนินการนำชื่อสมัครสมาชิกในระบบ กกต.
  • แจ้งผลให้ทราบทาง SMS

ยินดีต้อนรับสู่พรรครวมไทยสร้างชาติ