https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2023/04/map.jpg
ดูรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขต
400 เขตทั่วประเทศ
ดูรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ
100 รายชื่อ
ค้นหารายชื่อและเบอร์ผู้สมัครในแต่ละพื้นที่
https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2023/04/2023-04-19_11-59-20-2.webp
https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2023/05/สส-รทสช-ปกเว็บ-26พค66.webp
https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2023/04/ลุงอยู่ไหน-4-ภาค1920-04.webp
https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2023/05/2023-05-13_16-19-37.webp

EVENTปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย รวมทุกหัวใจ รวมไทยสร้างชาติ

12 พฤษภาคม 2566
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำทัพ พรรครวมไทยสร้างชาติ ปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย รวมทุกหัวใจ รวมไทยสร้างชาติ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2023/05/2023-05-13_16-19-37.webp

EVENTปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย รวมทุกหัวใจ รวมไทยสร้างชาติ

12 พฤษภาคม 2566
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำทัพ พรรครวมไทยสร้างชาติ ปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย รวมทุกหัวใจ รวมไทยสร้างชาติ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร