Skip to content
Home » ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ร้องขอสัญญาณไฟจราจร

ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ร้องขอสัญญาณไฟจราจร

ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี ร้องขอสัญญาณไฟจราจรติดตั้งในจุดตัดเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญเพื่อลดอุบัติเหตุ และขอหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยอบจ.เพชรบุรีแก้ปัญหาการขยายสะพานประชารัฐนิรมิต อ.บ้านแหลมที่ทรุดโทรมอย่างหนัก หวั่นพังเกิดโศกนาฎกรรม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สาเหตุมาจากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ได้แก่ บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177 เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ บริเวณจุดตัด 4 แยกทางเข้าวัดธรรมรังสี ตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง

ทั้งนี้ เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักจากตัวเมืองเพชรบุรีไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ และยังสามารถใช้สัญจรเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นด้วย อีกทั้งยังเป็นทางแยกหลักในการสัญจรเชื่อมไปยังจุดสำคัญหลายแห่งทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการจราจร จึงขอให้กระทรวงคมนาคมช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในจุดดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียทรัพย์ในชีวิตและทรัพย์สิน

สำหรับ ปัญหาเรื่องที่ 2 ได้รับการร้องเรียนจากผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่ตำบลท่าแล้ง อำเภอเมือง ถึงความเดือดร้อนสะพานประชารัฐนิรมิต วัดกุฎิท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม เนื่องจากสะพานก่อสร้างมากกว่า 50 ปีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและเสื่อมสภาพ เป็นสะพานแคบรถสวนทางกันไม่ได้ สะพานนี้ยังเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองไปยังอำเภอบ้านแหลม ทำให้มีประชาชนใช้รถสัญจรไปมาตลอดเวลา จึงเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีที่มีโครงการจะช่วยซ่อมแซมและขยายสะพานดังกล่าวแล้ว แต่ติดปัญหาร่วมกันในการขยายพื้นที่ก่อสร้าง จึงขอนำเรียนประธานสภาฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยแก้ไขปัญหาในการขยายพื้นที่ในการก่อสร้างสะพานดังกล่าวด้วย