Skip to content
Home » ถนอมพงศ์ หลีกภัย เรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5

ถนอมพงศ์ หลีกภัย เรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5

ถนอมพงศ์ หลีกภัย สส.ตรัง รวมไทยสร้างชาติ เรียกร้องนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างหนัก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายถนอมพงศ์ หลีกภัย สส.ตรัง เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ว่า นับวันปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM 2.5 ที่เป็นปัญหาหลัก เช่น ในกทม. ในชุมชนขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ในภูมิภาคเอเชียมลพิษทางอากาศยังไม่สามารถควบคุมได้ ปัญหาเกิดจากการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ การเผาป่าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ 100 เปอร์เซ็นต์ การเผาพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

นายถนอมพงศ์ กล่าวว่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกิดขึ้นทั่วประเทศ สำหรับภาคใต้ ประจวบเหมาะกับได้รับอิทธิพลจากการเผาป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ประสบปัญหาหนักในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี ส่วนจังหวัดตรังก็ถูกหางเลข จึงขอฝากประธานสภาฯ ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ช่วยกันแก้ปัญหา

“สมัยท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้ความ สำคัญเรื่องปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองทุกพื้นที่ของประเทศ จึงได้ขอมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผมจึงขอฝากประธานสภาฯไปยังนายกรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญสานต่อแก้ปัญหานี้ให้กับประชาชนด้วย” สส.ตรัง เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว