Skip to content
Home » “ถนอมพงศ์ หลีกภัย” โอดตรังเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยวมานาน

“ถนอมพงศ์ หลีกภัย” โอดตรังเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยวมานาน

“ถนอมพงศ์ หลีกภัย” สส.รวมไทยสร้างชาติ โอดตรังเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยวมานานทั้งที่มีเกาะแก่งสวยงามติดอันดับโลก แต่การคมนาคมมีปัญหาทั้งทางบกทางอากาศ ฝากหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาดึงเม็ดเงินกลับคืนมา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายถนอมพงศ์ หลีกภัย สส.ตรัง เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเรื่อง การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังว่า เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติสนใจเดินทางมาจังหวัดตรังจำนวนมาก เนื่องจากมีเกาะแก่งที่สวยงามที่สุดในโลก จังหวัดตรังอยู่ในกลุ่มอันดามันที่มีเกาะแก่งมีความสวยงามไม่แพ้จังหวัดอื่น ด้านอาหารการกินก็ไม่เป็นสองรองใคร

ทั้งนี้ แต่ปรากฎว่าจังหวัดตรังเสียเวลาและเสียโอกาสมานาน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ตนได้ปรึกษากับนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังว่า จะบูมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวได้ขาดหายไปนาน การท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามันจังหวัดตรังมีรายได้เป็นอันดับสองรองจากจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และพังงา เหตุเพราะการคมนาคมของจังหวัดตรังไม่ว่าจะทางอากาศ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ และการจราจรต่างๆ ที่จะลงสู่ภาคใต้ไม่สะดวก

“ แม้แต่เครื่องบินช่วงหน้าฝนมีปัญหาไม่สามารถนำเครื่องลงได้ต้องบินวนหลายรอบ ผมเคยประสบปัญหามาด้วยตัวเอง ต้องบินไปลงจังหวัดกระบี่ และหาดใหญ่หรือภูเก็ต ทำให้เสียเวลาการเดินทางเกิดความล่าช้า จึงขอฝากผ่านประธานสภาฯไปถึงผู้รับผิดชอบทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม แก้ปัญหาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกไปสู่เมืองท่องเที่ยวแห่งนี้