Skip to content
Home » วัชระ ยาวอหะซัน สะท้อนปัญหาผลกระทบหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่นราธิวาส

วัชระ ยาวอหะซัน สะท้อนปัญหาผลกระทบหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่นราธิวาส

วัชระ ยาวอหะซัน สส.นราธิวาส รวมไทยสร้างชาติ สะท้อนปัญหาผลกระทบหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่นราธิวาส ชาวบ้าน-นักเรียนยังเดือดร้อนและมีปัญหารอการแก้ไขอีกมาก

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัชระ ยาวอหะซัน สส.นราธิวาส เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การดำเนินการหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ท่วมสูงหลายเมตรสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไร่นาบ้านเรือนสถานศึกษาต่างๆ

“ผมได้รับการร้องเรียนจากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นห่วงเรื่องรั้วโรงเรียนที่พังทลายลงมาช่วงน้ำท่วมกว่า 10 แห่ง ถ้ารวมทั้ง 13 เขตของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเป็นจำนวนมาก” นายวัชระ กล่าว

ทั้งนี้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ วัด โดยเฉพาะวัดลำภู อำเภอเมือง พังเป็นแถบน่าสงสารเด็กนักเรียน ตนเป็นห่วงเพราะโรงเรียนเขต 1 ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภูธรไม่ใช่ชุมชนเมืองหรือเขตเทศบาล ตนเป็นห่วงเรื่องงูพิษสัตว์ร้ายจึงต้องรีบสร้างรั้วโรงเรียน

นายวัชระ กล่าวว่า ขณะนี้หนังสือที่ถูกน้ำท่วมเสียหายหมด อาคารเต็มไปด้วยโคลนชาวบ้านพอช่วยได้ เด็กนักเรียนได้รับความทุกข์ยากตนเป็นห่วงภัยอันตรายจะมาถึง แม้แต่วัวของกำนันในพื้นที่น้ำหนัก 350 กิโลยังโดนงูจงอางกัดก็ยังออกมาช่วยนักเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ทำงานได้รวดเร็วทันใจ ศอ.บต.ก็ลงไปช่วยเพราะถนนเสียหายมาก แต่ยังมีปัญหารอให้แก้ปัญหาอีกมาก