Skip to content
Home » สส.ชุมพร ฝากกระทรวงคมนาคมสานฝันให้ภาคใต้ได้ใช้ถนนเลียบชายฝั่งทะเล

สส.ชุมพร ฝากกระทรวงคมนาคมสานฝันให้ภาคใต้ได้ใช้ถนนเลียบชายฝั่งทะเล

สส.ชุมพร รวมไทยสร้างชาติ ฝากกระทรวงคมนาคมสานฝันให้คนภาคใต้ได้ใช้ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทยผ่านชุมพรที่ยังสร้างไม่เชื่อมต่อ รมช.คมนาคม ยันถ้าอีไอเอผ่านจะเร่งเสนอเข้าครม.ทันที

ที่รัฐสภา นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้ตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพรไม่เชื่อมต่อเนื่องว่า สืบเนื่องจากจังหวัดชุมพรเป็นประตูสู่ภาคใต้ แต่มีถนนเส้นเดียวที่เดินทางจากภาคกลางไปสู่ภาคใต้ ไม่มีถนนเส้นทางอื่น หากถนนเส้นทางหลักมีปัญหา มีอุทกภัย หรือช่วงเทศกาลต่างๆ ทำให้เกิดรถติดจำนวนมาก เพราะไม่มีถนนเลี่ยงเมือง

ทั้งนี้ จังหวัดชุมพรมีถนนเลียบชายฝั่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand Riviera เป็นถนนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นถนนเลียบชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ไปจังหวัดชุมพรลงสู่ภาคใต้ ถนนเส้นนี้ภาษาใต้เรียกว่า ถนนฟันหลอ เพราะยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ก่อสร้างได้ในช่วงปลาย และช่วงต้นทาง ส่วนช่วงกลางยังก่อสร้างไม่เสร็จเป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ผ่านตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคาและตำบลวิสัยเหนือ บางส่วน เป็นพื้นที่ตำบลที่ติดขัดมากที่สุด เพราะถนนต้องผ่านป่าชายเลน

สส.ชุมพร เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ ย้ำว่า ถ้าสร้างถนนเส้นนี้แล้วเสร็จ จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว เพราะจังหวัดชุมพรมีหาดทรายที่สวยงาม ทอดยาวตั้งแต่ อำเภอปะทิวไปถึงอำเภอละแม เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามมาก ตนเป็นตัวแทนของคนชุมพร จึงอยากเห็นจังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ มีถนนเดินทางได้สะดวก ใช้ถนนเส้นนี้เลี่ยงการเดินทางช่วงเทศกาล ลดการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอถามรัฐมนตรีว่า มีแนวคิดที่จะดำเนินการต่อให้กับจังหวัดชุมพรอย่างไร

ด้าน นางมนพร เจริญศรี รมช. คมนาคม ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคมมาชี้แจงแทนว่า โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ หรือ Thailand Riviera กระทรวงคมนาคมมี นโยบายพัฒนาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งยกระดับคุณภาพของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคนี้และนักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกสบาย

สำหรับ พื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาของจังหวัดชุมพร มีระยะทางที่ก่อสร้างมายังไม่แล้วเสร็จ 24 กิโลเมตร เพราะการก่อสร้างไม่ใช่สร้างตามถนนแนวเส้นทางเดิม ต้องตัดผ่านพื้นที่อนุรักษ์มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี 2535 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกำหนดไว้ว่า จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมต้องมีมติครม.ในการควบคุมดูแลพื้นที่ดังกล่าว การดำเนินการใดๆจะต้องศึกษาอีไอเอ ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีเงื่อนไขของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการขอใช้พื้นที่ ต้องทำเรื่องขอยกเว้นมติครม. และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานของเจ้าของพื้นที่เสียก่อนจึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ การก่อสร้างถนน จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลน และการเจริญพันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อน มีส่วนสำคัญต่อการประกอบอาชีพ

“กรมทางหลวงชลบทจึงขอความร่วมมือไปยังจังหวัดชุมพรว่า มีความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างทางระยะทางที่เหลือ 24 กิโลเมตรหรือไม่ และหากผลการลงประชามติในเวทีของส่วนราชการและ ประชาชนพบว่า โครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด กรมทางหลวงชนบทก็ยินดีรับดำเนินโครงการดังกล่าว พร้อมสำรวจออกแบบให้คณะกรรมการพิจารณาและจะเสนอให้ครม.พิจารณาต่อไป”รมช.กล่าว

นายนายวิชัย กล่าวย้ำว่า ตนมั่นใจว่า ทางพื้นที่และจังหวัดชุมพร พร้อมที่จะดำเนินการทุกเรื่อง เพื่อให้กระทรวงมนาคมขับเคลื่อนโครงการนี้ ไม่ใช่เป็นแค่ประโยชน์ของชาวชุมพร แต่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวใต้และประชาชนทั้งประเทศที่จะใช้เส้นทางนี้

อีกส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมพรและทางภาคใต้ ถนนเลียบชายฝั่งทะเลเส้นดังกล่าวถ้าสร้างได้จะเป็นถนนที่สวยงามมาก เป็นที่หมายของนักท่องเที่ยว

“วันนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวจังหวัดชุมพร และของประเทศไทย จึงขอเน้นย้ำฝากถึงรัฐมนตรีสร้างความฝันที่เป็นจริงให้กับชาวชุมพร และสร้างความฝันให้กับคนทั้งประเทศ เพราะคนภาคใต้ทั้งภาคจะใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้” นายวิชัย เน้นย้ำ