Skip to content
Home » เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.รวมไทยสร้างชาติ ขอบคุณ ผบ.ตร.

เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.รวมไทยสร้างชาติ ขอบคุณ ผบ.ตร.

เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.รวมไทยสร้างชาติ ขอบคุณ ผบ.ตร.มีโครงการรับทหารกองหนุนสอบเข้าเป็นนายสิบตำรวจ แต่ขอให้เพิ่มอัตราจาก 500 เป็น 2,000 ตำแหน่งต่อปี พร้อมฝากถึงนายกรัฐมนตรี ควรมีนโยบายให้ ก.พ. รับทหารกองหนุนเข้ารับราชการ และเป็นลูกจ้างด้วย

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า มีครอบครัวทหารเกณฑ์ หรือทหารกองหนุน ฝากขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายเตรียมเปิดรับทหารกองหนุนสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจจำนวน 500 อัตรา เรียนจบแล้วมาบรรจุที่หน่วย ตชด. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาประเทศ สอดคล้องกับภารกิจของทหาร และมีความคุ้นเคยกับการฝึกการใช้อาวุธต่างๆ ถือเป็นนโยบายที่ดีอย่างยิ่ง

นายเกชา กล่าวว่า การรับทหารกองหนุนเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จะสามารถลดเวลาการฝึกอบรมให้สั้นลง เหลือเพียง 6 เดือน ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณ

โดยทหารกองหนุน จะต้องมีคุณสมบัติ ต้องจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. โดยมีอายุ 18-27 ปี มีหน่วยงานต้นสังกัดรับรองความประพฤติ แล้วลดเวลาการฝึกอบรมจาก 18 เดือนเหลือ 6 เดือน ลดการขาดแคลนตำรวจจากสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังทำให้ประหยัดงบประมาณ สนับสนุนนโยบายสมัครใจเกณฑ์ทหารของรัฐบาล ทุกเหล่าทัพได้ อีกทั้งส่งเสริมทหารเกณฑ์ให้มีโอกาสเรียนเพิ่มเติม เพื่อนำมาปรับวุฒิการศึกษาได้

ทั้งนี้ ตนเห็นว่า การเพิ่มโอกาสให้ทหารกองหนุน หรือทหารเกณฑ์สามารถสอบแข่งขันกันภายใน เพื่อสอบปรับตำแหน่งขึ้นมาเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยเปิดตำแหน่งไว้เพียงแค่ 500 ตำแหน่งนั้นไม่น่าจะเพียงพอต่อความต้องการ ควรปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ตำแหน่งต่อปี หากเพิ่มได้ในจำนวนนี้จะทำให้ ตชด.ที่มีความประสงค์จะย้ายออกจากภูธรสามารถทำให้เกิดการปล่อยตัวได้ เพราะปัจจุบันการย้ายออกยากมาก

“ต้องขอบคุณ ผบ.ตร.ที่มีนโยบายนี้ออกมา และในปัจจุบันนี้มีการเปิดรับสมัครบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยบังคับการและบริการที่ 2 และกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 1 ซึ่งอยู่ในภาคใต้ ในส่วนนี้ควรเปิดรับจากทหารเกณฑ์ทั้งหมด นอกจากนี้ อยากให้ทหารเกณฑ์ที่จบปริญญาตรี มีโควต้าสอบเข้าเป็นนายร้อยตำรวจ และทหารชั้นสัญญาบัตรด้วย และขอฝากถึงนายกรัฐมนตรีว่า ให้มีนโยบายถึง ก.พ. และหน่วยงานที่รับบรรจุข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ให้คำนึงถึงทหารเกณฑ์ หรือทหารกองหนุนด้วย ” สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว