Skip to content
Home » วัชระ ยาวอหะซัน เร่งหน่วยงานแก้ปัญหาโครงการระบบระบายน้ำฯ

วัชระ ยาวอหะซัน เร่งหน่วยงานแก้ปัญหาโครงการระบบระบายน้ำฯ

วัชระ ยาวอหะซัน สส.นราธิวาส รวมไทยสร้างชาติ เร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฯในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสใช้งบก่อสร้าง 257 ล้านแต่สร้างไม่เสร็จ ชาวบ้านต้องทุกข์หนักกับปัญหาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายวัชระ ยาวอหะซัน สส.นราธิวาส เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสว่า เทศบาลเมืองนราธิวาสมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองนราธิวาส ระยะที่ 1 งบประมาณกว่า 257 ล้านบาท แต่หลายปีที่ผ่านมาน้ำท่วมหนักในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ช่วงที่น้ำท่วมสูงถึงกับมิดหลังคาบ้าน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฯ สร้างเสร็จเพียงข้างเดียวอีกข้างหนึ่งอยู่ในช่วงแก้ไขแบบ

ทั้งนี้ การแก้ไขแบบ ทำมาเกือบปีอีก 10 วันจะครบ 1 ปี แต่ก็ยังไม่สำเร็จทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างมาก หลายชุมชนได้รับความเดือดร้อน รวมถึงรีสอร์ทซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดือดร้อนทั้งหมด ทั้งที่มีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฯ แต่สร้างมาประตูระบายน้ำเสียทั้ง 4 บาน บางช่วงที่น้ำท่วมต้องใช้เครื่องสูบน้ำแทน ลำคลองก็ตื้นเขิน ไม่มีการขุดลอกคลอง

“ผมได้หารือกับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างบอกว่าอยู่ในช่วงแก้ไขแบบช่วยอะไรไม่ได้อย่างไรก็ตามโครงการนี้มี 3 ระยะใช้งบประมาณทั้งหมดพันกว่าล้าน ขณะนี้ยังเหลือการก่อสร้างอีก 2 ระยะจึงขอฝากประธานสภาฯ ผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยให้เร่งแก้ไขเพราะขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนมาก”สส.นราธิวาส เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ