Skip to content
Home » เสธฯ หิ นำทีมมอบเงินชาวแม่เมาะ 72 ล้านบาท

เสธฯ หิ นำทีมมอบเงินชาวแม่เมาะ 72 ล้านบาท

ชาวแม่เมาะเฮ ดีใจ เสธฯ หิ นำทีมมอบเงินชาวแม่เมาะ 72 ล้านบาท ตามมติ ครม.เมื่อ 30 เมษายน 2562

วันที่ 31 มกราคม 2567 บริเวณห้องประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ คณะที่ปรึกษารองนายกฯ เป็นตัวแทน นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบเช็คเงินสด ให้กับชาวบ้านแม่เมาะหลวง ต.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 63 ราย ซึ่งชาวบ้านได้รับเช็คเงินสดตามพื้นที่ดินที่อยู่อาศัย มากน้อย ต่างกันไป

การมอบเงินดังกล่าวนั้น เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72 ล้านกว่าบาท จาก กฟผ.ตามบัญชีประเมินราคาค่าขนย้ายค่าทดแทนต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างของราษฎรผู้ครอบครองเข้าทำประโยนช์รังวัดที่ดินโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ดำเนินการ

โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการยื่นหนังสื่อถึงรัฐบาลสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อปี 2562 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ทางครม.มีมติให้ทาง กฟผ.แม่เมาะจ่ายเงินให้กับชาวบ้าน รวม 63 ราย จำนวนเงิน 72,800,000 บาท ซึ่งเวลาผ่านไปนานเกือบ 10 ปี จนเมื่อเดือน ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางชาวบ้านแม่เมาะหลวง จึงได้มีการทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับสถานียุติธรรมภาคเหนือของพรรครวมไทยชาติ โดยผ่าน ดร.นงค์เยาว์ อาทิตยานนท์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดลำปาง เขต 3 และคณะทำงานประกอบด้วย ดร.ศิริกุล อนุตรพงศ์ อดีตผู้สมัครของพรรคฯ เขต 1 จังหวัดตาก และนายเจษฎา ฟูกูล อดีตผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติเขต 1 จังหวัดลำปาง ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ นายพีระพันธ์ เร่งรัดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน เวลาผ่านไปแค่สองเดือนกว่า จึงได้มีหนังสือคำสั่งให้ กฟผ.จ่ายเงินให้กับชาวบ้าน จำนวนดังกล่าว ซึ่งทำให้ชาวบ้านต่างดีใจมาก ที่รมต.พลังงาน เห็นความสำคัญความเดือดร้อนของชาวบ้าน เร่งดำเนินกการ

ต่อมา ดร.หิมาลัย ได้ไปรับหนังสือร้องเรียน เรื่องการอพยพบ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยมี นางแสงจันทร์ มูลซาว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยคิง ยื่นหนังสือ เนื้อหาของหนังสื่อ ขอให้เร่งรัดการอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง จำนวน 476 ครัวเรือน ประชากรหนึ่งพันกว่าคน ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแม่เมาะ ซึ่งครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ให้ กฟผ.หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามขั้นตอน เวลาผ่านจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา10 ปี ยังไม่มีการดำเนินการตามมติ ครม.ครั้งนั้น ในวันนี้จึงได้รวมกับชาวบ้าน เดินทางมายื่นหนังสื่อดังกล่าว

ดร.หิมาลัย กล่าวว่า นายพีระพันธ์ ได้ให้ความสำคัญกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ และได้หาแนวทางในการแก้ไขค่าไฟแพง เชื้อเพลิงแพง ได้มีการสั่งการรับเรื่องราว ตั้งสถานียุติธรรมเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ “พรรครวมไทยสร้างชาติ”ทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถยื่นหนังสือร้องทุกข์ ที่ได้รับผลกระทบในทุกๆ ด้าน ตามตัวแทนของพรรคฯในแต่ละจังหวัด เพื่อเสนอต่อหน่วยงานรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล ในแต่ละด้านต่อไป