Skip to content
Home » กมธ.กิจการเด็กฯ สภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพวิถีใหม่

กมธ.กิจการเด็กฯ สภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพวิถีใหม่

กมธ.กิจการเด็กฯ สภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพวิถีใหม่ และภัยไซเบอร์จากมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ “ดวงฤทธิ์”เตือนการไม่โลภเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเอง

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การดูแลสุขภาพและวิถีชีวิตใหม่ของผู้สูงอายุ” โดยมี นางกิตติ์ธัญญา วาจาดี สส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย รองประธานกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และ นางตวงทิพย์ จินตะเวช สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการฯ ร่วมการสัมมนาด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทั้งนี้ ในการสัมมนารศ.ดร.ดวงฤทธิ์ ได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องการเตือนกลุ่มผู้สูงอายุให้ระวังการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพในหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการง่ายๆคือ การไม่โลภ เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเอง

นอกจากนั้น มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ เช่น การบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพโดย พล.ต.ต.นพ.พงศ์ธร สุโฆสิต รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และการบรรยายการเตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ ผู้กำกับสำนักตรวจคนเข้าเมืองสงขลา, พ.ต.ต.พากฤต กฤตยพงษ์ ,ร.ต.อ.พิชพงศ์ โสมกุล, ร.ต.อ.หญิง พิชญากร สุขทวี มาให้ความรู้เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การหลอกลวงของมิจฉาชีพในปัจจุบันที่มาในรูปแบบต่างๆ

อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ วัดมวลร่างกายโดยอาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสาธารณสุข จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาให้บริการกับผู้มาร่วมงานอีกด้วย