Skip to content
Home » “วิทยา แก้วภราดัย” แนะสตง. เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนได้ง่ายขึ้น

“วิทยา แก้วภราดัย” แนะสตง. เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนได้ง่ายขึ้น

“วิทยา แก้วภราดัย” แนะสตง. เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนได้ง่ายขึ้น ติงโครงการก่อสร้างของรัฐในภูมิภาคละเลยไม่ขึ้นป้ายบอกรายละเอียด เร่งสตง.กวดขันให้ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่รัฐสภา นายวิทยา แก้วภราดัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้มีข้อเสนอแนะระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับทราบรายงานการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ว่า ได้รับฟังการชี้แจงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรู้สึกประทับใจในการเปิดช่องให้ประชาชนร้องเรียนเข้าไป แต่ในภูมิภาคต่างๆ ค่อนข้างจะมีปัญหา จะสามารถสร้างระบบได้หรือไม่ เช่น ระบบแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เพราะเป็นเรื่องหลักที่ประชาชนในพื้นที่อยากให้สตง.เข้าไปตรวจสอบ

นอกจากนั้น ยังเป็นข้อสังเกตของกรรมาธิการงบประมาณมาหลายยุค คือ การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง สัญญาที่รัฐมีกับเอกชน เช่น มีการประมูลสร้างสะพาน สิ่งที่ต้องแนบท้ายในสัญญาคือ ผู้รับจ้าง ต้องไปขึ้นป้ายว่า โครงการอะไร ทำเมื่อไหร่ วงเงินเท่าไหร่ แล้วเสร็จเมื่อไหร่ แต่ปรากฏว่า ช่วงหลังขอร้องเรียนกับสตง.เลยว่า ในต่างจังหวัดเกือบไม่เห็นป้ายเลย สร้างกัน 3-4 เดือนไม่มีป้ายบอกรายละเอียด พอโทรศัพท์ไปสอบถามทางผู้ว่าฯว่าป้ายอยู่ไหน พอรุ่งเช้าก็นำป้ายไปติด บางพื้นที่ขึ้นป้ายผิดกรมก็มี อีก 4-5 วันก็มารื้อป้ายติดใหม่

“อยากให้กำชับไปยังสตง.ทุกภูมิภาค ทุกโครงการของรัฐต้องขึ้นป้ายโครงการ ไม่ใช่ปล่อยปะละเลย จนไม่เอาใจใส่ ถ้าผมจะร้องเรียนไปยังสตง. ถ้ามีเบอร์กลางแบบ 191 ผมก็จะขยันร้องเรียน สส.ก็จะขยันร้องเรียน ประชาชนจะได้ตรวจสอบว่าโครงการ ดำเนินการเมื่อไหร่ และจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ จึงขอหารือไปยังสตง.ว่าจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง”นายวิทยากล่าว