Skip to content
Home » เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ อภิปราย หนุน พ.ร.บ.อากาศสะอาด

เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ อภิปราย หนุน พ.ร.บ.อากาศสะอาด

เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ อภิปราย หนุน พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพื่อให้มีมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จริงจัง เนื่องจากมีสาเหตุจากหลายปัจจัย พร้อมจี้ตำรวจเลิกตั้งด่านตรวจควันดำทำรถติดหลายกิโลเมตรอีกหนึ่งในต้นเหตุฝุ่นพิษ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่รัฐสภา นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้อภิปรายระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด ว่า ปัจจุบันมีประชาชนที่จำนวนไม่น้อยมีอาการเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจ ส่วนหนึ่งเกิดจากการสูดดมเอาฝุ่น PM 2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐานเข้าไป

“เราจะอยู่เฉยแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหานี้ กันอย่างจริงจัง”นายเกชา กล่าว

นายเกชา บอกต่อว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มาจากหลากหลายปัจจัย โดยมาจากธรรมชาติ เช่น การเกิดไฟป่าในฤดูแล้ง การเกิดจากฝีมือมนุษย์ โดยการเผาป่าเวลาเข้าป่าล่าสัตว์หรือหาของป่า และการเผาขยะในครัวเรือน ซึ่งการกระทำดังกล่าว ควรจะแก้ไขด้วยการฝังกลบจะดีกว่า

นอกจากนั้น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีอยู่จำนวนมากในประเทศไทย โรงงานเหล่านี้มีการใช้ถ่านหินลิกไนต์ น้ำมันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันทดแทน ซึ่งโรงงานเหล่านี้ แม้จะอยู่ห่างไกลชุมชน แต่มีปล่องควันที่สูงทำให้ควันไฟลอยมาถึงชุมชนได้ จึงต้องแก้ไขเพื่อลดมลภาวะให้ลดน้อยลงไป

นายเกชา กล่าวด้วยว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 ยังเกิดจากการทำการเกษตรกรรม การเผานาข้าว เผาไร่อ้อย การเผาไร่อ้อยซึ่งมีมานานแล้วหลายสิบปี โดยสมัยก่อนเราใช้แรงงานคนในการตัดอ้อยก่อนนำเข้าโรงงานน้ำตาล แต่ต้นอ้อยสูงมากและหากล้ม จะทำให้แรงงาตัดอ้อยได้ยาก จึงมีการจุดไฟเผาอ้อยกันมาก ถ้าเป็นอ้อยไฟไหม้จะถูกโรงงานตัดราคา แต่ปัจจุบันโรงงานน้ำตาลต้องการอ้อยมากจึงไม่มีการตัดราคา

ทั้งนี้ เมื่อรัฐจ่ายเงินชดเชยให้ชาวไร่อ้อย ถ้าเป็นอ้อยสดจะได้เงินชดเชยเพียงฝ่ายเดียว ถ้าเป็นอ้อยไฟไหม้จะไม่ได้รับการอุดหนุน ดังนั้นจะทำอย่างไรให้เกษตรกรได้ใช้เครื่องจักรในการตัดอ้อยได้ให้เกือบได้ 100 % เครื่องจักรนั้นมีราคาคันละประมาณ 12 ล้านบาท ถ้าต้องไปจัดไฟแนนซ์จะเสียดอกประมาณอีก 4-5%

“ผมจึงอยากให้ภาครัฐได้มีโครงการส่งเสริมด้านสินเชื่อจากธนาคารของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้ลดอัตราดอกเบี้ยในการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเหล่านี้ให้กับเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.1% เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรในการตัดอ้อย เพื่อลดการเผาอ้อย” นายเกชา กล่าว

สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยังมีสาเหตุมาจากการคมนาคม เพราะปัจจุบันถนนดินลูกรังมีเป็นจำนวนมากในชนบท เมื่อรถวิ่งฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปทั่ว รวมทั้งฝุ่นบนถนนที่มีดินตกหล่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการเก็บและแก้ไข

นอกจากนั้น ฝุ่น PM 2.5 ยังเกิดจากการการก่อสร้าง เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากพายุหมุนหรือพายุทอร์นา ฝุ่นจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น ภูเขาไฟหรือไฟป่าขนาดใหญ่ ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราได้ผลกระทบมาแล้ว

นายเกชา ยังกล่าวถึงฝุ่นที่เกิดจากรถยนต์ปล่อยควันจากท่อไอเสีย ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศให้ใช้เครื่องยนต์มาตรฐานยูโร 5 เพื่อทำให้ลดมลภาวะด้วยส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะตำรวจตั้งด่านจับรถควันดำ ทำให้รถติดยาว 4-5 กิโลเมตร ส่งผลทำให้เกิดมลภาวะจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยเฉพาะรถบรรทุกรถขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้เกียร์ต่ำและต้องเร่งเครื่องยนต์ในรอบสูงในการออกตัว

ขณะเดียวกัน ผู้ขับขี่รถอารมณ์หงุดหงิดกับตำรวจตรวจควันดำ ความจริงหน้าที่ตรวจควันดำควรเป็นของกรมการขนส่งทางบก การให้ตำรวจไปตรวจมีร่มไปกางไว้ข้างทางเป็นภาพที่ไม่น่าดูในสายตาของนักท่องเที่ยว

นายเกชา กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสะอาด เพื่อจูงใจให้นักลงทุนเข้าลงทุน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย เพื่อแข่งขันในด้านการส่งสินค้าไปต่างประเทศ มีการลงทุนจากภาษีคาร์บอนด้วย ตนขอสนับสนุนร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดทุกฉบับที่เสนอมาในสภา