Skip to content
Home » ดร.ปรเมษฐ์ จินา หารือปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

ดร.ปรเมษฐ์ จินา หารือปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี หารือปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าไปอาศัยในพื้นที่เหมืองแร่ดีบุกที่หมดสัมปทานแต่ถูกดำเนินคดี ปัญหาตลิ่งพัง-ถนนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่รัฐสภา นายปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ว่า วันนี้มีปัญหาเรื่องดินน้ำลมไฟมาหารือ เรื่องแรกเป็นเรื่องของดิน สืบเนื่องจากชุมชนศรัทธาพัฒนา ชุมชนเหมืองแกะ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ที่หมดสัมปทานของเหมืองแร่ดีบุกที่หมดสัมปทานไปนานแล้ว แต่ประชาชนมีปัญหาในการดํารงชีพ เวลาต้นไม้ล้มชาวบ้านจะทําอะไรสักอย่างจะถูกแจ้งความดําเนินคดี จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหา อยากให้ทางผู้ว่าฯสุราฎร์ธานี ทาง ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี และทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้เข้ามาแก้ปัญหา

นอกจากนั้น ยังมีปัญหาเรื่องดินริมตลิ่งพังทลาย เนื่องจากช่วงน้ำเต็มตลิ่ง น้ำจะอุ้มไม่ให้ดินพัง แต่พอถึงหน้าเล้งน้ำลดดินจะสไลด์ลงมาซึ่งมีปัญหาอยู่ 3 จุด จุดแรกริมแม่น้ำตาปี เทศบาลตําบลย่านดินแดง อําเภอพระแสง จุดที่สองคลองอิปัน อำเภอพระแสง จุดที่สามริมคลองสก อุทยานแห่งชาติเขาสก อําเภอพนม

นายปรเมษฐ์ กล่าวต่อว่า มีปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่หมู่ 7,8,9 และหมู่ 11ตําบลต้นยวน อำเภอพนม มีประชาชนอาศัยประมาษณ 1,000 หลังคาเรือนไม่มีน้ำใช้ เนื่องจากทางการประปาส่วนภูมิภาค ไม่มีการขยายเดินท่อน้ำประปา ทำให้ประชาชนมีความเดือดร้อนมากพอสมควรจึงขอฝากไปทางประปาส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการ

สำหรับ เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องลม คือ PM 2.5 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีการนโยบายให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแข่งกันในเชิงบวกจังหวัดไหนสามารถควบคุม PM 2.5 ได้ดีทั้งฝุ่นจากถนนและการปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องไฟถนนสาย 401 ถนนสายเอเชียผ่านอําเภอพุนพิน อำเภอคีรัฐนิคมจะมีไฟสว่างตลอดทาง แต่พอเข้าเขตอําเภอพนม ถนนสาย 401 ไปถึงอุทยานแห่งชาติเขาสก ไม่มีไฟอยากให้กรมทางหลวงช่วยไปติดไฟในจุดที่มืดจุดที่เป็นอันตรายให้ด้วย