Skip to content
Home » วิชัย สุดสวาสดิ์ ทวงถามการจ่ายเงินเยียวยาให้ชาวประมง

วิชัย สุดสวาสดิ์ ทวงถามการจ่ายเงินเยียวยาให้ชาวประมง

วิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร รวมไทยสร้างชาติ ทวงถามการจ่ายเงินเยียวยาให้ชาวประมงโครงการนำเรือออกนอกระบบ และขอความชัดเจนกระทรวงคมนาคมในการอนุมัติให้ก่อสร้างสะพานข้างคลองใน อ.สวี

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่รัฐสภา นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การเยียวยาช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนําเรือออกนอกระบบว่า สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จ่ายเงินชดเชยมาแล้ว 2 ครั้ง แต่มาถึงขณะนี้ระยะเวลานานพอสมควรแล้ว ยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยที่เหลือให้กับชาวประมง

ทั้งนี้ ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวประมงตําบลปากน้ำ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพรว่า ต้องเสียค่าที่จอดเรือและค่าดูแล เรือบางลำจมไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ทำให้พี่น้องชาวประมงเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอให้กรมประมงช่วยดูแลและเยียวยาแก้ไขปัญหา และบอกถึงความชัดเจนพี่น้องชาวประมงจะได้รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่

สำหรับ เรื่องที่ 2 ตนเคยหารือในสภาฯมาแล้ว 2 ครั้ง คือการขอใช้พื้นที่สร้างสะพานข้ามคลองสวีเฒ่า สายปากแพรก วิสัยใต้ พร้อมถนนผิวจราจรหินคลุก อยู่ในพื้นที่ ตําบลปากแพรก อำเภอสวี แต่ยังไม่ได้รับความชัดเจน รอเพียงลายเซ็นของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคนเดียว จนงบประมาณที่ปี 66 นั้นตกเป็นเงินสะสมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชุมพรไปแล้ว จึงมาหารือประธานสภาฯและขอความชัดเจนจากกระทรวงคมนาคมว่า เมื่อไหร่จะอนุญาตให้ดําเนินการก่อสร้างสะพานขอความชัดเจนด้วย