Skip to content
Home » “สส.กระแต” นั่งหัวโต๊ะถกปัญหาร่วมกับเกษตรกร อ.บ้านแหลม

“สส.กระแต” นั่งหัวโต๊ะถกปัญหาร่วมกับเกษตรกร อ.บ้านแหลม

“สส.กระแต” เพชรบุรี เขต 1 รวมไทยสร้างชาติ นั่งหัวโต๊ะถกปัญหาร่วมกับเกษตรกร อ.บ้านแหลม ชาวบ้านร้องขอสถานีสูบน้ำเพิ่ม 3 แห่งเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำระยะยาว พร้อมเรียกร้องให้ช่วยหาแหล่งขายโค-กระเบือเพิ่ม หลังจากนายทุนซื้อเป็นฝูงใหญ่ทำให้รายย่อยเดือดร้อน

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบ้านแหลมพัฒนา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอำเภอบ้านแหลม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงที่ 2 ปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ประมงอำเภอบ้านแหลม เกษตรอำเภอบ้านแหลม นายก อบต.บ้านแหลม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (พัฒนะอิสลาม) ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ เปิดเผยว่า เป็นการประชุมหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรในอำเภอบ้านแหลม มีทั้งเรื่องน้ำใช้ไม่เพียงพอ การเปิด-ปิดประตูน้ำ และการขอสร้างสถานีส่งน้ำถาวรเพิ่มอีก 3 จุด ซึ่งปัญหาน้ำไม่เพียงพอเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนในอำเภอบ้านแหลม ได้พยายามแก้ปัญหาให้โดยตลอด แต่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณมีจำนวนจำกัด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงเฉพาะหน้า ล่าสุดมีความเห็นร่วมกันว่า ควรต้องมีการสร้างสถานีส่งน้ำเพิ่มอีก 3 จุด เพื่อสูบน้ำส่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยอยากให้กรมชลประทานจัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มใน 3 จุดนี้ ซึ่งในเรื่องนี้ตนในฐานะสส.ในพื้นที่จะสานงานให้ต่อไป

สส.เพชรบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า นอกจากนั้นได้หารือปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงวัวใน อยากให้กรมปศุสัตว์ลงมาแก้ไขปัญหาราคาเนื้อวัวตกต่ำ แต่ปัญหาระยะยาวคืออยากให้ขยายตลาดการขายวัดให้มากขึ้น ปัญหาขณะนี้คนเลี้ยงวัวไม่มีที่ขาย แม้ว่าประเทศเวียดนามจะรับซื้อวัว แต่เกษตรกรที่เลี้ยงวัวรายย่อย 5-10 ตัวขายไม่ได้เพราะคนที่มาซื้อหรือต่างประเทศจะซื้อแต่วัวฝูงใหญ่ครั้งละเป็น 100 ตัว จึงเสนอให้ชาวบ้านจับกลุ่มกันเองเพื่อขายตามจำนวนที่คนซื้อต้องการชาวบ้านก็เข้าใจ

นอกจากนั้น ปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลมได้มาให้ความรู้การให้วัคซีนโค-กระบือ แก่เกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือใน ตำบลท่าแร้ง, ตำบลท่าแร้งออก,ตำบลบ้านแหลม และตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้ แม้จะเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่แต่เป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ต้องดูแลเอาใส่ ปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ปัญหาเกษตรกรเลี้ยงวัวแล้วขายไม่ได้ ล้วนเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ ในฐานะที่เป็นสส.เขต 1 เพชรบุรี ขอสะท้อนปัญหาเหล่านี้ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงมารับทราบปัญหา และหาทางแก้ไขให้กับเกษตรกรด้วย