Skip to content
Home » “รวมไทยสร้างชาติ” เตรียม 8 ขุนพลร่วมอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ

“รวมไทยสร้างชาติ” เตรียม 8 ขุนพลร่วมอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ

รวมไทยสร้างชาติ” เตรียม 8 ขุนพลร่วมอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ จัดหมวดหมู่เป็น 6 กลุ่ม “อัครเดช” เตือนฝ่ายค้านให้อภิปรายอยู่ในกรอบอย่าหลงประเด็นเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) มีการประชุมสส.ของพรรค เพื่อหารือเรื่องการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 3-5 มกราคม 2567 โดยมี แกนนำของพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นำโดย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน ในฐานะหัวหน้าพรรค และ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรค

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) แถลงภายหลังประชุมว่า การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ พรรคได้แบ่งหมวดหมู่จัดสรรผู้อภิปรายแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มคือ

  1. ด้านเศรษฐกิจ
  2. ด้านสังคม เด็ก สตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
  3. อุตสาหกรรมและพลังงาน
  4. ด้านการปกครองและท้องถิ่น
  5. การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม
  6. การศึกษา และสาธารณสุข

ทั้งนี้ นายเอกนัฏ จะเป็นขุนพลอภิปรายคนแรกให้เห็นในภาพรวมในมุมมองของพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีต่อการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ และยังมีผู้อภิปรายอีก 8 คนใน 6 หมวดหมู่ และสุดท้ายนายวิทยา แก้วภราดัย สส.บัญชีรายชื่อ จะอภิปรายสรุป โดยพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับการจัดสรรเวลา 90 นาที จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด ในการอภิปรายชี้แนะ เพื่อจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ เพื่อให้นำงบไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อถามว่า มีการจัดทีมไว้หรือไม่ กรณีที่รัฐมนตรีของพรรคถูกพาดพิง นายอัครเดช กล่าวว่า ไม่ใช่การจัดทีมองครักษ์พิทักษ์ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการพิทักษ์ในหลักการมากกว่า เพราะการอภิปรายครั้งนี้ เป็นการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจ ดังนั้นทางพรรคจึงขอฝากไปถึงฝ่ายค้าน ว่า การอภิปรายครั้งนี้ อย่าหลงประเด็นว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้ามีการอภิปรายพาดพิงในส่วนของรัฐมนตรี หรืออดีตรัฐมนตรีที่ผ่านมา ทางสส.ของพรรคมีความจำเป็น ต้องลุกขึ้นทักท้วงในที่ประชุม ให้การอภิปรายอยู่ในกรอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านมีการมองว่าเป็นการซ้อมย่อยก่อนถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอัครเดช กล่าวว่า ได้ยินมาเหมือนกัน การซักซ้อมสามารถทำได้เป็นเรื่องปกติ แต่การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ การอภิปรายรัฐมนตรีควรอยู่ในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนในครั้งนี้เป็นการชี้แนะและแนะนำรัฐบาลในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นอย่าหลงประเด็น