Skip to content
Home » โฆษกแถลง 3 จุดยืนของพรรคในการแก้ไข รธน.

โฆษกแถลง 3 จุดยืนของพรรคในการแก้ไข รธน.

โฆษกรวมไทยสร้างชาติแถลง 3 จุดยืนของพรรคในการแก้ไขรธน. ต้องไม่แตะหมวด 1-2 ไม่แก้เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน และไม่แก้ ม.112 ขณะเดียวกันไม่หนุนให้มีส.ส.ร.มาจากเลือกตั้งฐานเดียวกับสส. ระบุผู้ร่างกับผู้เล่นต้องแยกส่วนกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่รัฐสภา นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) แถลงจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ก่อนการเข้าร่วมรัฐบาลพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้เซ็น MOU กับภาคร่วมรัฐบาลว่า 1.เราจะไม่แก้ไขหมวด 1 หมวด 2 ของรัฐธรรมนูญ 2.เราจะไม่แก้ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และ 3.จะไม่แก้ไขมาตรา 112 ทั้ง 3 เรื่องนี้ เป็นสิ่งที่เราต้องยืนยันไปยังคณะกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนนูญที่รัฐบาลได้ตั้งขึ้นมาพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ

นายอัครเดช กล่าวย้ำว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรครวมไทยสร้างชาติ อยากให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงไหนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนเราจะไม่แก้ไข แต่ตรงไหนที่ควรแก้ไขให้สมบูรณ์มากขึ้นทางพรรคก็พร้อมสนับสนุน นี่คือจุดยืนของพพรรครวมไทยสร้างชาติ ส่วนที่มาของส.ส.ร. ที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ ทางพรรคเห็นว่าส.ส.ร.ไม่อยากให้มีที่มาเป็นฐานการเมืองเดียวกับสส. ดังนั้นการสรรหาบุคคลมาเป็นส.ส.ร. อยากให้ปลอดจากการเมือง

“ข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 100% พรรครวมไทยสร้างชาติ เราอยากให้ผู้ร่างและผู้เล่นเป็นคนละส่วนกัน จุดยืนตรงนี้พรรคได้แจ้งผ่านนายเจือ ราชสีห์ ผู้แทนของพรรคที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนนูญ เพื่อนำจุดยืนของพรรคไปแจ้งให้คณะกรรมการฯทราบ ไม่เช่นนั้นการเลือกสส.กับส.ส.ร.ถ้ามาจากฐานเดียวกัน ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะเราต้องการผู้มีความรู้จริงๆ มาเป็นผู้ร่าง ส่วนผู้เล่นที่เป็นสส.เป็นอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้นคณะกรรมาธิการฯ ต้องรับโจทย์ของพรรคไปด้วยว่า ทำอย่างไรให้ผู้เล่นและคู่ร่างแยกส่วนออกจากกัน เพื่อไม่ให้รัฐธรรมนูญมีปัญหาในอนาคต”โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าว