Skip to content
Home » “ถนอมพงศ์ หลีกภัย ” ฝากแขวงการทางตรังลงมาดูพื้นที่บ้าง

“ถนอมพงศ์ หลีกภัย ” ฝากแขวงการทางตรังลงมาดูพื้นที่บ้าง

ถนอมพงศ์ หลีกภัย ”สส.ตรัง รวมไทยสร้างชาติฝากแขวงการทางจังหวัดตรังลงมาดูภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่บ้าง ต้นหญ้าขึ้นยาวขาดการดูแล อย่านั่งในสำนักงานเพียงอย่างเดียว

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นายถนอมพงศ์ หลีกภัย สส.ตรัง เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช) ได้หารือก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจกับเส้นทางคมนาคมที่ไปสู่ทางภาคใต้ว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เส้นทางหลักที่ลงไปในภาคใต้คือทางหลวงแผ่นดินสายเพชรเกษม ทางหลวงแผ่นดินมี 4 เส้นทาง แต่เส้นทางที่ยาวที่สุดคือ ถนนเพชรเกษมที่ลงไปทางภาคใต้ เริ่มจากจังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดสงขลา ถึงด่านสะเดา

ทั้งนี้ ประเทศเราเสียเวลาในการดูแลเส้นทางหมายเลข 4 ทางหลวงที่ลงไปในภาคใต้มานาน แต่โชคดีที่รัฐบาลสมัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ริเริ่มการก่อสร้างถนนในภาคใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงาม ตนอยากฝาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม ฝากแขวงการทาง และกรมทางหลวงว่า ขอให้ช่วยดูแลถนนที่ลงไปสู่ภาคใต้ เพราะที่ผ่านมาภาคใต้เสียโอกาสมายาวนาน

นายนายถนอมพงศ์ กล่าวด้วยว่า ตนอยากฝากถึงผู้รับผิดชอบถนนในจังหวัดตรัง โดยเฉพาะแขวงการทางจังหวัดตรัง ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ลงไปดูพื้นที่บ้าง ไม่ใช่นั่งอยู่ในสำนักงานเพียงอย่างเดียว มาดูระบบภูมิทัศน์ถนนในจังหวัดตรัง ขณะนี้รกร้าง ต้นหญ้าขึ้นยาวขาดการดูแล จึงขอฝากผ่านประธานสภาฯ ไปถึงผู้รับผิดชอบโดยตรงด้วย