Skip to content
Home » “แม่เลี้ยงติ๊ก” เร่งกรมชลประทานจ่ายเงินชดเชยให้ประชาชน

“แม่เลี้ยงติ๊ก” เร่งกรมชลประทานจ่ายเงินชดเชยให้ประชาชน

“แม่เลี้ยงติ๊ก” เร่งกรมชลประทานจ่ายเงินชดเชยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อให้ประชาชนย้ายออกจากพื้นที่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจะได้เดินหน้าตามวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่รัฐสภา นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดแพร่ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ว่า นางประทิน พรมรักษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านสวนป่า ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดการจ่ายเงินค่าเวนคืนให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมี ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง

ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกรมชลประทานได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 850 ล้านบาท ตนได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่า ได้รับการจ่ายค่าเวนคืนมาแล้วบางส่วน ประมาณ 52 แปลง แต่ยังคงค้างที่ต้องจ่าย ค่าเวนคืนอีก 189 แปลง ซึ่งถ้ายังไม่จ่ายค่าเวนคืนประชาชนก็ไม่สามารถย้ายออกไปอยู่ในสถานที่ใหม่ที่ทางอำเภอได้จัดสรรไว้ให้ได้ ผู้รับเหมา และกรมชลประทานก็ไม่สามารถเข้าไปทำงานในพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมีได้เช่นกัน

นางศิริวรรณ กล่าวย้ำว่า ตนได้ประสาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 แล้ว ได้รับการแจ้งว่า ได้ทำหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทานจำนวนเงิน 214,532,230 บาทแล้ว ตนจึงขอให้ประธานสภาฯ เร่งรัดไปยังกรมชลประทานจ่ายเงินให้กับ
ประชาชนตามที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 ได้ทำหนังสือของบประมาณมา เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างครั้งนี้ ได้ย้ายออกไปจากพื้นที่ ที่ทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมี เพื่อให้การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมีเดินหน้าต่อไปได้ เพื่อประโยชน์กับเกษตรกรที่รอใช้น้ำในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรต่อไป