Skip to content
Home » ดร.ปรเมษฐ์ จินา ขอทางหลวงแบ่งปันพื้นที่ให้ประชาชนอาศัย

ดร.ปรเมษฐ์ จินา ขอทางหลวงแบ่งปันพื้นที่ให้ประชาชนอาศัย

ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี ขอกรมทางหลวงแบ่งปันพื้นที่ริมทางให้ประชาชนอาศัยและปลูกพืชระยะสั้น เพื่อดำรงชีพช่วงที่โครงการสร้างถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ และจี้แก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือถึงปัญหาในพื้นที่ว่า ถนนสายเซาเทิร์นซีบอร์ด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 เนื่องจากตามโครงการดั้งเดิมจะมีการก่อสร้างหัวท้ายเพื่อใช้ในการขนส่งทางทะเลได้ แต่ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการ จึงขอฝากไปยังกรมทางหลวงที่รับผิดชอบโดยตรงได้ดำเนินการต่อตามวัตถุประสงค์ด้วย

ทั้งนี้ นโยบายของรัฐบาลสมัยนั้นกำหนดไว้อย่างสวยหรูแต่วันนี้ถนนไม่ได้เป็นไปตามนโยบาย ถ้ายังไม่มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนก็ขอฝากกรมทางหลวงช่วยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรที่ดินด้านซ้ายและขวาของถนน เพื่อให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินได้อาศัยและปลูกพืชระยะสั้นเพื่อเป็นการดำรงชีวิตไปก่อน จึงขอฝาก ไปยังกรมทางหลวงและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

สำหรับ เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน เมื่อต้นเดือนราคาปาล์มน้ำมันขึ้นไปถึง 6.50 บาท พอมาถึงกลางเดือนตกลงมา 4.90 บาทตรงนี้เป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ดูแลเรื่องกลไกการผลิต ไปดูว่าทำอย่างไรไม่ให้โรงงานเล่นแร่แปรธาตุ ฝากกระทรวงพาณิชย์ไปดูเรื่องราคา เกษตรกรเดือดร้อนจริง ๆ เพราะชาวสวนมีรายได้ด้านเดียวถ้าแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด จะทำให้พวกเขาลืมตาอ้าปากได้

ดร.ปรเมษฐ์ กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 3 ขอให้เร่งแก้ปัญหาปัจจัยที่ทำให้เกิดคความล่าช้าในการทำโครงการต่าง ๆ โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไปดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ เช่น สร้างสนามกีฬาในพื้นที่ของทางราชการทั้งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่ ส.ป.ก. จะเจาะบ่อบาดาลก็ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นทำอย่างไรให้อนุญาตโดยเร็ว เพราะปัญหาภัยแล้งที่กำลังจมา จะเป็นปัญหาที่รุนแรงมาก จึงอยากกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการด้วย