Skip to content
Home » “ปรเมษฐ์ จินา” ขอให้เร่งแก้ปัญหาช้างป่าทำร้ายประชาชน

“ปรเมษฐ์ จินา” ขอให้เร่งแก้ปัญหาช้างป่าทำร้ายประชาชน

ปรเมษฐ์ จินา” สส.สุราษฎร์ธานี รทสช.ขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาช้างป่าทำร้ายประชาชนอย่างเร่งด่วน พร้อมจี้ปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบฯได้สะดวกในช่วงวิกฤต

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า เรื่องแรกเป็นปัญหาเร่งด่วนในการแก้ปัญหาช้างป่า เนื่องจากมีเหตุกรณีผู้ใหญ่บ้านนําทีมไปขับไล่ช้างป่า เพื่อไม่ให้เข้ามาทําร้ายประชาชน เพราะกลุ่มช้างได้เข้าใกล้โรงเรียน อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อเด็กนักเรียน ก่อนหน้านี้นายพรานที่ไปสํารวจเส้นทางเพื่อให้ประชาชนหนีช้าง ได้ถูกช้างทำร้ายเสียชีวิต

นอกจากนั้น ยังเกิดเหตุการณ์ผู้ใหญ่บ้านคนเดิมถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตเช่นเดียวกัน ดังนั้นปัญหาช้างป่าทำร้ายประชาชนจึงเป็นปัญหาใหญ่ อยากจะขอให้สภาฯนําข้อศึกษาที่เคยได้ทํามาแล้วยื่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดําเนินการ อาจจะต้องใช้งบฯ กลางเป็นการเร่งด่วนก่อนที่ช้างจะเข้าทำร้ายนักเรียน เพราะที่อําเภอท่าชนะ เดิมที่ตนเคยเสนอปัญหานี้พบว่ามีช้างแค่ 4 ตัว แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 50 ตัวแล้ว จึงอยากให้แก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน

ดร.ปรเมษฐ์ กล่าวถึงปัญหาเรื่องที่สองว่า เป็นปัญหาที่เกิดจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกสมาคมและตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทยได้มาพูดคุยขอให้ปลดล็อก 2-3ประเด็นคือ ประเด็นแรก เป็นเรื่องวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากช่วงเปลี่ยนผ่าน หรือช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดได้มีการใช้วิธีพิเศษ เพื่อให้ผู้บริหารได้พัฒนาพื้นที่ได้เร็วขึ้น เช่นเดียวกับช่วงเปลี่ยนรัฐบาล โดยรองบประมาณปี 2567 เกือบครึ่งปี จึงอยากจะให้มีการใช้วิธีพิเศษใช้งบฯได้สะดวกเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

“เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องขอให้แจ้งคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งรัดจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง เนื่องจากหมดสัมปทานต้องรอให้ทางราชการประกาศถึงจะลงไปรังวัดและจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านได้ ขั้นตอนตรงนี้ยังล่าช้า เลยอยากจะให้มีการเร่งรัดดําเนินการอย่างเร่งด่วนด้วย” สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว