Skip to content
Home » “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ยื่นลาออกจากสส. มาทำงานด้านยุทธศาสตร์ให้พรรค

“สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ยื่นลาออกจากสส. มาทำงานด้านยุทธศาสตร์ให้พรรค

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ยื่นใบลาออกจากสส.บัญชีรายชื่อ เพื่อทุ่มเทเวลามาทำงานด้านยุทธศาสตร์ให้พรรคอย่างเต็มที่ แต่ยังนั่งประธานสส.และประธานยุทธศาสตร์พรรค “แม่เลี้ยงติ๊ก”ขยับมาเป็นสส.แทน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมพรรคว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมพรรคว่า ได้ยื่นใบลาออกจากสส.บัญชีรายชื่อมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมเป็นต้นไป สำหรับเหตุผลที่ลาออกเนื่องจากต้องการทุ่มเทเวลามาทำงานให้พรรคมากยิ่งขึ้น

นายอัครเดช กล่าวว่า นายสุพัฒนพงษ์ถึงแม้จะลาออกจากสส.บัญชีรายชื่อ แต่ไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค ยังเป็นประธานสส.พรรครวมไทยสร้างชาติ และเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคอยู่ นายสุพัฒนพงษ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากนี้จะทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่ จะใช้เวลาที่มีอยู่ทำงานให้กับพรรคมากขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรคที่ได้รับปากกับประชาชนไว้ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคให้เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

“ท่านสุพัฒนพงษ์ต้องการใช้เวลามาทำงานให้กับพรรคมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรค ตามที่รับปากกับประชาชนไว้ตอนหาเสียง การลาออกก็ส่งผลให้ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู หรือ แม่เลี้ยงติ๊ก ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อได้ขยับขึ้นมาเป็นสส.บัญชีรายชื่อแทน จะได้ใช้ความรู้ความสามารถทำงานในสภา”ต่อไป” โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว