Skip to content
Home » รมช.อนุชา เป็นประธานในพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

รมช.อนุชา เป็นประธานในพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

รมช.อนุชา เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจําปี 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท พร้อมด้วย นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ชมรมพยาบาลจังหวัดชัยนาท คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เข้าร่วมพิธีฯ

โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ มอบเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นจังหวัดชัยนาท ประจําปี 2566 และมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผู้บริจาคโลหิตสูงสุดของจังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจําวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จากนั้น เยี่ยมชมกิจกรรมการบริจาคโลหิต และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ชมรมพยาบาลจังหวัดชัยนาท และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระเมตตา ปฏิบัติพระราชภารกิจ เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย และมีพระเมตตาสนับสนุนวิชาชีพการพยาบาลมาโดยตลอด และเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี