Skip to content
Home » พิพิธ รัตนรักษ์ จี้แก้ปัญหาเมืองท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า

พิพิธ รัตนรักษ์ จี้แก้ปัญหาเมืองท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า

พิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี รวมไทยสร้างชาติ จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาเมืองท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า” ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้จนประชาชนและผู้ประกอบการต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อน้ำกันเอง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายพิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี เขต 2พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในเขต 2 ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต 2 ประกอบด้วย อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน ตำบลเกาะเต่า อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปัญหาคือ ประชาชนต้องซื้อน้ำในการบริโภคและอุปโภค น้ำถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต และในการประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ ที่เกาะสมุยประชาชนเดือดร้อนมาก น้ำไม่เพียงพอกับความต้องการ เช่นเดียวกับในอำเภอเกาะพะงัน ประชาชนก็ต้องซื้อน้ำมาบริโภคมากินมาใช้ ส่วนพื้นที่เกาะเต่า เมืองท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกับเกาะสมุยและเกาะพะงันแต่ประชาชนและผู้ประกอบการในตำบลเกาะเต่าต้องซื้อน้ำมาจากจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายพิพิธ กล่าวด้วยว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำถือเป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน ตนในฐานะสส.ได้ลงในพื้นที่เห็นความเดือดร้อนเห็นความลำบากของประชาชนจึงขอฝากประธานสภาฯ ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคที่ดูแลเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า รวมถึงองค์การบริหารจัดการน้ำที่ดูแลเกาะเต่า อำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ ช่วยดำเนินการแก้ปัญหาหรือจัดสรรงบประมาณออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน

“ผมเชื่อว่าโครงการสาธารณะที่ลงทุนไปแล้วจะสามารถคุ้มค่าคุ้มทุนเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ยกระดับมาตรฐานการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวรองรับในวันข้างหน้าและในช่วงปีใหม่นี้นักท่องเที่ยวประสงค์จะมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก หน่วยงานของรัฐจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว สุดท้ายนี้ขอฝากอ่าวไทยไว้ในอ้อมใจของคนไทยทั้งประเทศด้วย”สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว