Skip to content
Home » “ศาสตรา ศรีปาน” หนุนปลดนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

“ศาสตรา ศรีปาน” หนุนปลดนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

ศาสตรา ศรีปาน” สส.สงขลา รวมไทยสร้างชาติ หนุนปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เหตุชาวบ้านเลี้ยงกันทั่วประเทศและเพาะพันธุ์เองได้ อีกทั้งยังตัดตอนเจ้าหน้าที่รัฐหาผลประโยชน์ เชียร์เปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 ให้ครอบคลุมหาดใหญ่ด้วย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่จังหวัดสงขลา ได้มีการทำประชาพิจารณ์ นำโดยนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนสส.หลายพรรค ไปทำประชาพิจารณ์เรื่องการปลดล็อคนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง

ทั้งนี้ เมื่อก่อนเราไม่สามารถเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกเองได้ ชาวบ้านต้องไปจับนกมาจากในป่า แต่วันนี้ชาวบ้านเลี้ยงนกกรงหัวจุกกันทั่วประเทศไทย คนไทยเก่งเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นพันล้านบาทต่อปี แต่วันนี้คนที่เลี้ยงนกกรงหัวจุกต้องมารวมตัวกันที่สภาฯ เพราะพวกเขาโดนกดขี่ในเรื่องของกฎหมาย ที่กำหนดให้คนเลี้ยงต้องไปจดทะเบียน ต้องมีที่ดินซึ่งทำให้ตัดกลุ่มผู้เลี้ยงไปจำนวนมาก เพราะคนเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นคนรากหญ้า ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือการตรวจสอบ เป็นช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่รัฐหาผลประโยชน์ วันนี้เป็นวันที่คนเลี้ยงนกกรงหัวจุกจึงมารวมตัวกันในรอบ 30 ปีเพื่อต้องการให้ปลดล็อกนกหัวจุกออกบัญชีออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนนกเขา

สส.สงขลา พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า เรื่องที่ 2 สถานบันเทิงปิดตี 4 ตนเห็นนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากแต่ลืมไปหรือเปล่าว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเฉพาะมาเลเซียย ดังนั้นอย่าลืมหาดใหญ่ด้วย ที่ผ่านมามีชมรมนักธุรกิจ สถานบันเทิงในจังหวัดสงขลามาร้องเรียนว่า สนับสนุนให้ปิดสถานบันเทิงตี 4 ขอให้ใช้กับเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วย รวมถึงเมืองท่องเที่ยวอย่าง เกาะสมุย และเกาะพะงัน สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกก็ต้องให้ปิดตี 4 ด้วย