Skip to content
Home » โฆษกย้ำเตรียมลดราคาน้ำมันเบนซิน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

โฆษกย้ำเตรียมลดราคาน้ำมันเบนซิน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

โฆษกรวมไทยสร้างชาติย้ำกระทรวงพลังงานอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเตรียมลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ตั้งเป้าจะลดให้ได้ 2.50 บาท

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมพรรคว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน ในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพรรคให้ทราบถึงการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าครองชีพ ลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ทางนายพีระพันธุ์ได้ชี้แจงว่า ได้ให้แนวทางคณะทำงานไปศึกษาเรื่องการลดราคาน้ำมันเบนซิน โดยจะดำเนินการลดน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 เพราะเป็นเบนซินหมวดที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้กันจำนวนมาก

ทั้งนี้ เป้าหมายในการลดราคาได้มอบหมายให้คณะทำงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานอยู่ด้วยไปพิจารณาว่า จะลดจำนวนเท่าไหร่ โดยมีเป้าหมายว่าจะลดถ้วนหน้า โดยไม่จำกัดกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่ 2.50 บาท ส่วนจะลดได้ 2.50 บาทหรือไม่ ให้เวลาคณะทำงาน 2 สัปดาห์ไปพิจารณาแล้วนำกลับมาเสนอรมว.พลังงาน

โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า สิ่งที่นายพีระพันธุ์ชี้แจงคือการลดน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 แบบทั่วหน้าไม่จำกัดกลุ่มเป้าหมาย โดยจะทำให้ทันก่อนปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้นภายใน 2 สัปดาห์นี้จะได้ข้อสรุปแน่นอนว่าจะลดเท่าไหร่ และลดได้เมื่อใด ส่วนการลดราคาให้น้ำมันกลุ่มอาชีพเฉพาะกลุ่ม เช่นเดียวกับกลุ่มน้ำมันเขียวที่ช่วยชาวประมงจะเป็นนโยบายต่อไปที่ทางรมว.พลังงานจะทำให้ในโอกาสต่อไป เพราะถือเป็นนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วย