Skip to content
Home » จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล หารือถนนไม่พัฒนาประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนหนัก

จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล หารือถนนไม่พัฒนาประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนหนัก

จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี รวมไทยสร้างชาติ หารือกลางสภาฯถนนเข้าหมู่บ้านใน อ.หนองหญ้าปล้อง-อ.เขาย้อย ไม่ได้รับการพัฒนาประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนหนัก อีกทั้งวอนกรมโยธาธิการฯ เร่งอนุมัติงบสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บ้านแหลม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) ได้นำความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีมาหารือในสภาผู้แทนราษฎรว่า เรื่องแรก ที่หมู่บ้านห้วยรางโพธิ์ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ถนนทางเข้าหมู่บ้านหลายกิโลเมตรปัจจุบันยังเป็นทางลูกรังยังไม่ได้รับการพัฒนา ถนนเส้นดังกล่าวมีความสำคัญกับชาวบ้านในพื้นที่มากในด้านการสัญจรใช้รถใช้ถนน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแก้ไขพัฒนาถนนเพื่ออำนวยความสะพวกให้ประชาชนในพื้นที่

สำหรับ เรื่องที่ 2 ชาวบ้านหมู่ 6, 7 และ 8 ตำบลบางตะบูน และหมู่ 4 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม ซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่ดังกล่าวจะถูกน้ำท่วม ทางอบต.กับทางเทศบาลได้ของบประมาณการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากกรมโยธาธิการและผังเมืองไปแล้ว จึงอยากให้หน่วยงานดังกล่าวได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

จ.อ.อภิชาติ กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ 3 ว่า ถนนทางเข้าวัดอีโก้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชุมพล ไปถึงหมู่บ้านคีรีวง ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย ถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทเกิดทรุดตัว ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงขอฝากประธานสภาฯแจ้งไปยังกรมทางหลวงชนบทได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย