Skip to content
Home » รัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติ ออก 3 โครงการเด็ดเพื่อช่วยเหลือประชาชน

รัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติ ออก 3 โครงการเด็ดเพื่อช่วยเหลือประชาชน

3 รัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติ ออก 3 โครงการเด็ดเพื่อช่วยเหลือประชาชน “กรุงเทพฯต้องปลอดภัย-เกษตรกรต้องไม่แล้ง-มหกรรมแก้ไขหนี้เฉลิมพระเกียรติ” ตีปี๊บให้เข้ามาใช้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) แถลงภายหลังประชุมพรรคว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสส.ของพรรคว่า กระทรวงพลังงงานได้ทำโครงการกรุงเทพฯ ต้องปลอดภัย เป็นโครงการที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการทำไฟส่องสว่างตามตรอกซอกซอย ตามจุดอับต่างๆ รวมถึงจุดที่ไฟสัญญาณจราจรมีปัญหา เป็นจุดที่ไม่ปลอดภัยในด้านการจราจร ทางนายพีระพันธุ์จะลงพื้นที่สำรวจจุดต่างๆ เพื่อติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้คนกรุงเทพฯปลอดภัย และประชาชนสามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดในการแจ้งจุดทีเห็นว่าไม่ปลอดภัยได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานหรือที่หมายเลข 089-8999336 เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมร่วมกัน

นายอัครเดช กล่าวด้วยว่า เรื่องที่ 2 คือเรื่องเกษตรกรต้องไม่แล้ง เป็นอีกโครงการหนึ่งที่นายพีระพันธุ์เห็นความสำคัญของเกษตรกรทั่วประเทศ ที่ประสบปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าแพง แต่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำในการสูบน้ำใช้ในการเกษตร รมว.พลังงานจึงได้ทำโครงการที่ใช้เครื่องสูบน้ำจากพลังแสงอาทิตย์ แทนไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยมอบหมายให้พลังงานจังหวัดลงไปสำรวจเกษตรกรที่มีความประสงค์ในการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และเกษตรกรรายใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่พลังงานจังหวัดทุกจังหวัด

สำหรับ โครงการที่ 3 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแลธนาคารออมสิน มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ธนาคารออมสิน เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยให้เร่งดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาและลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนรายย่อย การให้ความรู้ทางการเงิน และให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างทั่วถึง รวมถึงให้มีการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการทำงานตามนโยบายรัฐบาลในอนาคต พร้อมทั้งการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัย หรือสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมในการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวธนาคารออมสินจะจัดงาน “มหกรรมแก้ไขหนี้เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันแห่งการร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่พสกนิการชาวไทย ด้วยการออกมาตรการแก้ไขหนี้ให้กับลูกหนี้ค้างชำระของธนาคารทั่วประเทศ โดยลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการจะได้ รับเงื่อนไขพิเศษ เช่น ธนาคารจะชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย (ไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาดและไม่ฟ้องล้มละลาย) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นต้น และยังมีรายละเอียดในโครงการอีกมากมาย