Skip to content
Home » ดร.ปรเมษฐ์ จินา ร้องให้แก้ไขระบบถ่ายโอน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ อบจ.

ดร.ปรเมษฐ์ จินา ร้องให้แก้ไขระบบถ่ายโอน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ อบจ.

ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี รวมไทยสร้างชาติ เรียกร้องให้สาธารณสุข และมหาดไทยแก้ไขระบบถ่ายโอน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ อบจ.จัดการหลังประสบปัญหาการให้บริการพร้อมขอ สปก.แก้ระเบียบให้ลูกที่เป็นข้าราชการรับมรดกที่ดินได้ไม่ผิดระเบียบ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.)ได้หารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องแรก ขอให้กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องของ คน เงิน และของ รวมทั้งระเบียบเงินบำรุง ที่สำคัญคือในเรื่องการจ่ายเงินโควิด เพราะที่ผ่านมาใช้การดำเนินการในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข แต่หลังจากถ่ายโอนแล้วเปลี่ยนเป็นการจ่ายตามหลังผลงาน พบว่าไม่สามารถที่จะนำเงินมาจ่ายได้

ดร.ปรเมษฐ์ กล่าวต่อว่าเรื่องที่สองเป็นเรื่องของ สปก. ตามที่ นายธานินท์ นวลวัฒน์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี เขต 7 พรรครวมไทยสร้างชาติ ฝากมาว่ามีปัญหาในการปฏิบัติคือกรณีพ่อแม่ที่เป็นเกษตรกร ขยันทำงานจนสามารถส่งลูกให้เป็นข้าราชการ แต่เมื่อพ่อแม่เสียชีวิต ทรัพย์สมบัติที่สมควรจะเป็นของลูก แต่เนื่องจากว่าลูกเป็นข้าราชการ กลับไปติดขัดเรื่องคุณสมบัติที่ผู้รับทอดต่อ จะต้องเป็นเกษตรกรตามระเบียบของ สปก.จึงอยากให้ทบทวนระเบียบเรื่องนี้ด้วย

เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ฝากถึง สปก. ได้เร่งรัดอนุมัติในการขอเข้าไปปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า ประปา หรือว่าถนน ถ้าเอาเครื่องจักรลงไปทำแล้ว สปก.ยังไม่อนุญาตก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติ มีการยึดเครื่องจักรกล เครื่องมือหนักทำให้เกิดปัญหาระหว่างข้าราชการด้วยกัน

ดร.ปรเมษฐ์ กล่าวว่า สำหรับเรื่องสุดท้ายขอให้ทางกรมทางหลวง ขยายเส้นทางระหว่างจังหวัดถนนสาย 4037 กับช่วง อำเภอชัยบุรีถึงสามแยกควนสว่างวัฒนา และขยายจาก 3 แยกเป็น 4 แยกตัดทะลุถนนสาย 44 คือ ถนนนเซาท์เทิร์น เพื่อร่นระยะทางในการสัญจรของประชาชนและถนนสายบ้านตาขุน อุทยานแห่งชาติเขาสก 401 ซึ่งเป็นถนนสายท่องเที่ยว นอกจากนี้ขอให้ทางกรมทางหลวงชนบทเข้าไปซ่อมแซมถนน และขยายสะพานเนื่องจากว่าทั้ง อบจ. และ อบต.เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะว่าทางกรมหลวงชนบทเป็นเจ้าของเลยไม่สามารถใช้งบฯไปดำเนินการได้ จึงขอฝากทางหลวงชนบทเข้าไปแก้ไขปรับปรุงนี้ด้วย