Skip to content
Home » ผู้แทนเกษตรกรภาคอีสานเข้าพบ รมช.เกษตรฯ

ผู้แทนเกษตรกรภาคอีสานเข้าพบ รมช.เกษตรฯ

ผู้แทนเกษตรกรภาคอีสานเข้าพบ รมช.เกษตรฯ นำเสนอปัญหาในพื้นที่และขอให้เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก อีกทั้งทวงถามความคืบหน้าโครงการโค “อนุชา นาคาศัย”ยันเดินหน้าเต็มที่เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรชาวบ้านมีเสถียรภาพทางการเงิน
.
ที่รัฐสภา ตัวแทนสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) จากภาคอีสาน ประกอบด้วย นายวุฒิพงษ์ ศุภรมย์ อดีต ผู้สมัครสส. ขอนแก่น เขต 5, นายธนภัทร ซองรัมย์ อดีตผู้สมัครสส.นครราชสีมา เขต 2, นายภูมิสิทธิ์ มาประจง อดีตผู้สมัครสส.บุรีรัมย์ เขต 10 , นายทรงกิตติ สุวรรณทอง อดีตผู้สมัครสส.อุดรธานี เขต 10 , น.ส.น้ำตาล พวงลาภ อดีตผู้สมัครสส. อุบลราชธานี เขต 9, นายสรชัช ทองเพ็ญ อดีตผู้สมัครสส. อำนาจเจริญ เขต 2 และนายสราวุธ ศุภรมย์ ผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะตัวแทนเกษตรกรภาคอีสาน ได้เข้าพบ นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอปัญหาในพื้นที่ หารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
.
ทั้งนี้ ทางตัวแทนได้กล่าวถึงปัญหาในพื้นที่ว่า มีปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำ และบ่อน้ำขนาดเล็ก อยากให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านมากกว่านี้ รวมทั้งอยากให้ผลักดันเรื่องโครงการโค ที่นายอนุชาได้ดำเนินการไว้ เพราะในภาคอีสานมีการเลี้ยงโคเป็นจำนวนมาก สำหรับเรื่องบ่อน้ำขนาดเล็กนายอนุชาแจ้งว่า อยู่ในช่วงของการดำเนินการ โดยได้หารือกับนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงงาน ว่าจะสามารถนำโซล่าเซลล์เข้ามาช่วยในการดึงน้ำมาใช้ได้หรือไม่

สำหรับ โครงการโคถ้าสามารถต่อยอดในการนำโคมาเป็นหลักค้ำประกันได้ถ้าทำได้ จะทำให้ชาวบ้านมีเสถียรภาพทางการเงิน ในการนำมาลงทุนมากขึ้น เพราะการเลี้ยงโคไม่ใช่เรื่องยาก และยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามคำที่ว่า “เกี่ยวหญ้าเป็นก็รวยได้” ซึ่งกำลังผลักดันเรื่องนี้อยู่
.
นายอนุชา ยังได้แนะนำว่า การเป็น สส.ต้องมีชาวบ้านที่รักและเชื่อมั่นให้ได้อย่างน้อย 4 หมื่นคน โดยสิ่งที่ทำต้องเป็นองค์รวม สร้างความศรัทธาได้ แต่การเป็นพรรคต้องทำในภาพรวมทั้งประเทศ ไม่แบ่งแยก ต้องเป็นเสียงเดียวกัน ให้มองที่ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ทำให้คนมีเงิน ถ้าคนมีเงินก็จะมีกำลังซื้อ ทำให้ชาวบ้านมีความหวังมีรายได้ ทำทุกอย่างมองทุกอย่างให้เป็นคณิตศาสตร์ ทุกคนจะได้”อยู่ดี กินดี”