Skip to content
Home » “กุลวลี นพอมรบดี” เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างกำแพงกันดินสไลด์

“กุลวลี นพอมรบดี” เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างกำแพงกันดินสไลด์

กุลวลี นพอมรบดี” สส.ราชบุรี รทสช.เร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องสร้างกำแพงกันดินสไลด์ถนนเลียบคลองอู่เรือ หลังประชาชนประสบอุบัติเหตุรถตกคลองเป็นอันตราย พร้อมฝากให้องค์การจัดการน้ำเสียหาแนวทางแก้ปัญหาในพื้นที่ จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน น.ส.กุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) ได้หารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ตนได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรบนถนนเส้นเลียบคลองอู่เรือ เนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นถนนเลียบคลองระบายน้ำ 8 ด้านขวาแม่กลอง ซึ่งอยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา โดยคลองนี้จะรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งและส่งให้กับประชาชนในเขตชลประทาน ผ่าน ต.อ่างทอง ต.ดอนตะโก ต.คูบัว และจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ที่ ต.บ้านไร่ ระยะทางทั้งสิ้น 15 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ถนนเลียบคลองดังกล่าวมีการทรุดตัวเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะช่วงประมาณกิโลเมตรที่ 3+600 หมู่ที่ 1 ต.คูบัว เกิดการทรุดตัวพังทลาย ความเสียหายเริ่มขยายเป็นวงกว้าง ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ตกไปข้างทางเป็นประจำ จากการที่ตนได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และ ผู้แทนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา โยธาธิการและผังเมืองราชบุรี ปลัดอำเภอเมือง นายประภาส มากศิลป์ สจ.ราชบุรี โดยได้ขอหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ พร้อมทั้งปรับปรุงถนนเลียบคลองส่งน้ำดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

น.ส.กุลวลี กล่าวด้วยว่า นอกเหนือจากการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์บริเวณคลองดังกล่าวแล้ว ตนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยขอให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองปากเตย ซึ่งอยู่ในช่วงหมู่ที่ 2 ต.บ้านไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ตามที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ลงพื้นที่มาตรวจราชการเมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่าน และยังฝากให้องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ที่มีภารกิจในการบำบัดน้ำเสียในชุมชนลงพื้นที่ ต.เจดีย์หัก เทศบาลตำบลเขางู และเทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมืองราชบุรี เพื่อสำรวจปัญหาน้ำเสียและเร่งหาแนวทางแก้ไขด้วย