Skip to content
Home » จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล ขอให้เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายที่แถลง

จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล ขอให้เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายที่แถลง

จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล สส.รวมไทยสร้างชาติ ขอให้รัฐบาลเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน พร้อมฝากให้นำโครงการพระราชดำริมาเป็นแนวทางการบริหารประเทศ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่รัฐสภา จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้มีการอภิปรายระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 162 ต่อเนื่องเป็นวันที่สองว่า จากการแถลงนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เห็นว่าหลายนโยบายเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่สิ่งที่ตนอยากฝากคือ เรื่องการท่องเที่ยว อยากให้กระตุ้นเรื่องนี้ตามนโยบายที่แถลงไปแล้ว เพราะเห็นว่าประเทศไทยมีต้นทุนที่ดีสำหรับการท่องเที่ยว ทั้งทะเลอันดามัน อ่าวไทย ภูเขา น้ำตก รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกมากมาย

ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2556 ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุด จากการจัดลำดับขององค์การการท่องเที่ยวโลก และปีนี้ประเทศไทยก็ได้ถูกจัดให้อยู่ 1 ใน 23 ของประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก จากการของประกาศเว็บไซต์ อินไซเดอร์ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยมีสิ่งดี ๆ สิ่งงดงาม มีคุณค่าในการท่องเที่ยวอย่างมาก

จ่าอากาศเอกอภิชาต อภิปรายว่า ล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา ลิซ่า แบล็กพิงค์ นักร้องที่มีชื่อเสียงระดับโลก เดินทางไปเที่ยวเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จนเกิดกระแสการท่องเที่ยวไทยโด่งดังไปทั่วโลก ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อยากมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

นอกจากนั้น อีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งกับประเทสไทยคือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 1 มีผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ดารา นักร้อง นักแสดง นักธุรกิจ ผู้ที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาชม พร้อมไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และ ครอบครัว ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของคนไทย

สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวต่อว่า ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี บ้านของตนก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทะเล ภูเขา น้ำตก และ ยังมีสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ทำให้พ่อแม่พี่น้อง ชาวจังหวัดเพชรบุรีมีรายได้มีอาชีพจากการท่องเที่ยว และชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น เขาวัง หรือพระนครคีรีสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 4 นอกจากนี้ยังมีพระราชวังบ้านปืนที่สร้างในสมัยรัชการที่ 5 มีพระรามราชนิเวศน์มฤคทาวัน สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6 และยังมีโครงการชั่งหัวมัน โครงการพระราชดำริอีกกว่า 100 โครงการ นั่นคือข่าวที่ออกมาคือประเทศไทยมีสิ่งที่ดี การท่องเที่ยวที่ดี มีคุณค่า จึงคิดว่าต้องส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยให้ดียิ่งขึ้นไป ถ้าการท่องเที่ยวดี ก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ส่งผลให้พ่อแม่พี่น้อง ประชาชนที่อยู่ในภาคการเกษตรสามารถนำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

“ผมเคยได้พูดคุยกับผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ หรือ ไกด์นำเที่ยว ถามว่าเวลารับนักท่องเที่ยวเข้ามาจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้าง ก็ได้รับคำตอบว่าพาไปเที่ยวในสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น และที่สำคัญคือต้องพาไปชมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม วัดวาอารามที่เก่าแก่ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี สร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกท้องถิ่นและสร้างเศรษฐกิจมหาศาลให้กับประเทศไทย”สส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว

จ่าอากาศเอกอภิชาติ อภิปรายฝากไปยังนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโครงการพระราชดำริกว่า 4 พันโครงการของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชการที่ 10 ที่ได้ทรงมีพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศ เพราะโครงการพระราชดำริเป็นโครงการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องได้จริง เป็นการช่วยเหลือแต่ละภูมิภาคได้จริง จึงขอฝากให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นำแนวคิดนี้ไปใช้ในการบริหารประเทศด้วย