Skip to content
Home » สส.รวมไทยสร้างชาติ เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูง

สส.รวมไทยสร้างชาติ เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูง

สส.รวมไทยสร้างชาติ เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงทั้งปุ๋ย-ยาฆ่าแมลงสวนทางราคาผลผลิตตกต่ำต่อเนื่อง หนุนกระทรวงพลังงานนำน้ำมันราคาถูกขายให้ชาวไร่ชาวนาเหมือนชาวประมงได้ใช้น้ำมันเขียว

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่รัฐสภา นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรในญัตติสนับสนุนให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ปัญหาราคาผลิตทางเกษตรตกต่ำในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า จากที่ฟังสส.อภิปรายในสภาฯจะเห็นว่าเกษตรกรเดือดร้อนทุกสาขาอาชีพ เดือดร้อนจากต้นการทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ก็มีปัญหา 3 เรื่อง จากการที่ไปร่วมยินดีกับ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทราบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอ้อย เป็นปัญหาที่กระทรวงอุตสาหกรรมดูแล ตนได้ประสาน ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเพื่อนำนายกสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเข้าพบนางสาวพิมพ์ภัทราที่กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยื่นร้องเรียนชาวไร่อ้อยยังไม่ได้ค่าตัดอ้อยสดที่รัฐบาลที่ผ่านมา ได้มีนโยบายลดการจุดไฟเผาอ้อย แล้วจ่ายเงินชดเชยเป็นการจ่ายค่าตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท ในปี 2565/2566 แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชย และใกล้เข้าสู่ช่วงการผลิตใหม่แล้ว

ทั้งนี้ อยากเสนอว่า ให้รัฐบาลประกาศไปเลยว่าเกษตรกรจะได้เงินเท่าไหร่ใยการตัดอ้อยแต่ละครั้ง เกษตรกรจะได้นำมาคำนวณเงินถูกต้องเพราะที่ผ่านมา ตนเองไม่แน่ใจว่าตัดอ้อยสดแล้ว จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลเท่าไหร่ ตรงนี้เป็นปัญหาในการเผาอ้อย จึงอยากฝากรัฐบาลใหม่ว่าให้แจ้ง เกษตรกรทราบล่วงหน้าด้วย

นายอัครเดช กล่าวว่า เรื่องที่ 2 คือต้นทุนอาหารสัตว์ในเขตอำเภอบ้านโป่งมีการเลี้ยงโคนมกันมาก ถือเป็นอาชีพพระราชทาน เพราะมีสหกรณ์โคนมหนองโพอยู่ในพื้นที่ สมัยก่อนได้สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคนม เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง แต่ปัจจุบันเกษตรกรที่เลี้ยง โคนมในพื้นที่หรือเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ที่ส่งนมมายังสหกรณ์ฯประสบปัญหาเรื่องต้นทุนด้านอาหารมีราคาแพง อาหารสัตว์มีราคาแพงสวนทางกับสินค้าทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ เกือบทุกชนิด ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์หรือ ทำปศุสัตว์สูงขึ้น

“ผมขอฝากกรรมาธิการวิสามัญฯที่จะตั้งขึ้นมาว่า ต้องไปศึกษาจะลดราคาค่าอาหารสัตว์ได้อย่างไร และได้ทราบข้อมูลจากที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยที่บ้านโป่งพบว่า เกษตรกรเลิกเลี้ยงหรือลดจำนวนการเลี้ยงโคนมลงกว่า 40% แล้วเพราะสู้ต้นทุนไม่ไหว ซึ่งเป็นตัวสะท้อนว่า เกษตรกรมีความเดือดร้อนถ้าไม่เดือดร้อนเขาคงไม่ลดการเลี้ยง”นายอัครเดชกล่าว

สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงปัญหาของชาวนาว่า เกษตรกรปลูกข้าวก็ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนทางการผลิตเหมือนกัน แต่ราคาข้าวแม้จะสูงขึ้นแต่ไม่มาก แต่ก็มาเจอปัญหาฝนแล้งอีก จึงอยากฝากคณะกรรมาธิการฯ ไปผลักดันให้เหมือนรัฐบาลเดิมคือประกันรายได้เกวียนละ 10,000 บาท เพื่อชดเชยกับราคาต้นทุนที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย หรือยาฆ่าแมลง ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมรัฐบาลใหม่ที่จะมีการจัดน้ำมันโควต้าราคาถูกราคาพิเศษให้กับเกษตรกรปลูกข้าว หรือทำไร่คล้ายกับชาวประมงที่มีน้ำมันราคาถูกใช้ หรือที่เรียกว่าน้ำมันเขียว ก็จะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรทุกสาขาอาชีพ จึงขอให้รัฐบาลได้เร่งโครงการดังกล่าว ตนได้ฟังจากนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วรู้สึกดีใจแทนเกษตรกร เพราะน้ำมันคือต้นทุนในการผลิต