Skip to content
Home » สส.สงขลา เร่งรัดให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยนักท่องเที่ยวที่ด่านสะเดา

สส.สงขลา เร่งรัดให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยนักท่องเที่ยวที่ด่านสะเดา

สส.สงขลา รวมไทยสร้างชาติอภิปรายในสภาฯเร่งรัดให้หน่วยงานเกี่ยวข้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่ด่านสะเดา ปัจจุบันต้องเสียเวลาทำเอกสารเข้าออกนาน 2-3 ชั่วโมง กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่รัฐสภา นายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาความเดือนร้อนของคน จ.สงขลาว่า คนภาคใต้อยากให้งานสารทเดือนสิบประกาศเป็นวันหยุด จะได้ไม่ต้องลางานและเสียงาน ฉะนั้นขอให้ทุกปีประกาศเป็นวันหยุด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

สำหรับเรื่องที่ 2 ตนได้รับการร้องเรียนว่า ถนนพังหลังวัดเกาะเสือ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตนได้พูดไปเมื่อสมัยการประชุมสภาฯที่ผ่านมา วันนี้ถนนได้เริ่มก่อสร้างแล้ว ประชาชนฝากขอบคุณสภาฯแห่งนี้มาด้วย ความเดือดร้อนข้อที่ 3 ด่านสะเดา วันนี้มีนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย เดินทางมาท่องเที่ยวในจ.สงขลาจำนวนมาก แต่ต้องรอผ่านด่านสะเดา 3-4 ชั่วโมง ขากลับก็ต้องรออีก 3-4 ชั่วโมง ตนจึงเกรงว่า จะกระทบต่อการท่องเที่ยว จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดูในเรื่องนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

นายศาตรา กล่าวถึงปัญหาเรื่องที่ 4 เกี่ยวกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้รักษาเฉพาะคนหาดใหญ่อย่างเดียว วันนี้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ เป็นโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยจากภาคใต้ทั้งหมด แต่พบว่าคนป่วยเต็มยาวไปถึงลิฟต์ เตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ จึงขอฝากให้เร่งพัฒนา เพิ่มเตียงผู้ป่วยให้เพียงพอ

สำหรับ ปัญหาเรื่องที่ 5 ถนนเพชรเกษมหน้าโรงแรม VL ไปจนถึงคอหงส์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมไปถึงถนนเพชรเกษมขาออก ผ่านหน้าร้านติ่มซำหาดใหญ่ใน ประชาชนอยากให้ทำถนนใหม่ได้แล้ว เรื่องที่ 6 คลอง 30 เมตร คลองเพิ่มประสิทธิภาพ และบำบัดน้ำเสีย ตนเคยอภิปรายในสภาวันนี้สมควรที่จะต้องแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมปี 2565 แต่สร้างไปสร้างมายังไม่เสร็จเสียที ฝากช่วยติดตามด้วยเพราะประชาชนรอมานานเดี๋ยวจะว้าวุ่น

นายศาสตรา กล่าวถึงปัญหาเรื่องที่ 7 นโยบายของกระทรวงพลังงานที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศจะลาดค่าไฟฟ้าและน้ำมัน เรื่องนี้เป็นความหวังและเป็นความคาดหวังของประชาชน ขอให้เร่งดำเนินการให้กับประชาชน นอกจากนั้น ยังมีเรื่องปุ๋ยที่เกษตรกรอยากได้ปุ๋ยราคาถูก
สำหรับ ปัญหาเรื่องที่ 10 นายศาสตรา อภิปรายว่า ราคายางตกต่ำ สส.ได้พูดแล้วพูดอีก แต่ยางก็ยังตกต่ำแล้วตกต่ำอีก ดังนั้นตนอยากถามว่ารับเบอร์ซิตี้ในจ.สงขลา ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางบ้างหรือไม่ ส่วนเรื่องที่ 11 การก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอก ทั้งตะวันตกและตะวันออกในเมืองหาดใหญ่ต้องเร่งก่อสร้าง ทุกวันนี้เทศบาลนครหาดใหญ่รถติดมากจะได้ช่วยระบายการจราจรได้ ส่วนเรื่องที่ 12 การสร้างถนนจากตำบลคลองอู่ตะเภา เส้นบ้านหารท่าแซ ตนได้อภิปรายไปเมื่อสมัยประชุมสภาที่ผ่านมา ขณะนี้การก่อสร้างระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อย เทศบาลตำบลคลองอู่ตะเภา อยากจะทำระยะที่ 2 จึงฝากประธานสภาฯผ่านหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยดู งบให้กับนายกเทศบาลคลองอู่ตะเภาด้วย