Skip to content
Home » “รวมไทยสร้างชาติ”เตรียม 3 ขุนพลร่วมอภิปรายนโยบายรัฐบาล 11 ก.ย.นี้

“รวมไทยสร้างชาติ”เตรียม 3 ขุนพลร่วมอภิปรายนโยบายรัฐบาล 11 ก.ย.นี้

รวมไทยสร้างชาติ”เตรียม 3 ขุนพลร่วมอภิปรายนโยบายรัฐบาล 11 ก.ย.นี้ เน้นมุมมองด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และอุตสาหกรรม มีทีมนักวิชาการและสส.ของพรรคเตรียมข้อมูลเข้มข้นสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่รัฐสภา นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการสานงานงานพรรคร่วมรัฐบาลและวุฒิสภา (วิป 3 ฝ่าย) ว่า ได้ประชุมร่วมวิป 3 ฝ่ายว่า ในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลจะได้เวลาอภิปรายในวันแถลงนโยบายของรัฐบาลรวม 5 ชั่วโมง เพื่อให้ไปบริหารเวลากันเองในพรรคร่วมรัฐบาล โดยในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติได้เวลามา 30 นาที

ทั้งนี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธุมีเชาว์ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานสส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้นัดสส.ของพรรคประชุมในเช้าวันที่ 11 กันยายน เวลา 08.00-09.00 น.เพื่อเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะร่วมอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาล โดยเบื้องต้นได้กำหนดผู้อภิปรายไว้ 3 คน ใช้เวลารวมกันประมาณครึ่งชั่วโมง

โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวต่อว่า เนื้อหาที่อภิปรายจะเน้นมุมมองด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และอุตสาหกรรม ตามที่พรรคได้รับมอบหมายมีรัฐมนตรีเข้าไปดำรงตำแหน่ง การอภิปรายครั้งนี้ยืนยันว่าจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเพื่อนำไปบริหารประเทศชาติ

“เบื้องต้นเท่าที่ดูนโยบายรัฐบาลถือว่า รัฐบาลได้ทำนโยบายดีอยู่แล้ว ผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานพรรคร่วมรัฐบาล แต่ในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติ จะอภิปรายในสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่ควรจะเพิ่มเติมลงไป โดยมีฝ่ายวิชาการของพรรคได้ช่วยสนับสนุนเนื้อหาในการอภิปรายครั้งนี้”นายอัครเดชกล่าว