Skip to content
Home » สส.ภาคใต้ จี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง

สส.ภาคใต้ จี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง

2 สส.ภาคใต้รวมไทยสร้างชาติจี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง “สุราษฏร์ธานี – ชุมพร” ชาวบ้านขาดน้ำอุปโภค บริโภค ต้นทุเรียนยืนต้นตายจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนอย่างหนัก

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่รัฐสภา ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ 5 อภิปรายระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ว่า ขอเสนอแนะให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำงานในเชิงรุก โดยขอให้ไปดูรายละเอียดข้อมูลจากศูนย์ดำรงค์ธรรม หรือ หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการขาดแคลนแหล่งน้ำ เช่น ที่องค์กรบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล เช่น ที่เทศบาลคำบลบ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ในหน้าแล้งชาวบ้านต้องซื้อน้ำใส่รถกระบะ ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และในพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นจ.ชุมพร นครศรีธรรมราช หรือ สุราษฎร์ธานีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่คือแปลงใหญ่ทุเรียน จึงอยากให้ช่วยเหลือกลุ่มนี้

ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้น้ำบาดาลจำนวนมากจึงควรเติมน้ำลงไปในแหล่งน้ำใต้ดิน จากการศึกษาพบว่ามีการใช้ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ขอให้เอาผลการศึกษาวิจัยนี้มาใช้ในการเติมน้ำใต้ดินให้กับแหล่งน้ำบาดาล เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องไม่ขาดแคลนน้ำ และอยากจะขอหารือเพิ่มเติมเรื่องระบบแรงงานที่ดูจากค่าใช้สอยเพิ่มขึ้นจาก 12 ล้านบาทมาเป็น 810 ล้านบาท โดยรายงานว่าใช้จ่ายไปเป็นรายได้แผ่นดินจึงควรแยกหมวดเพื่อไม่ให้ชาวบ้านสับสน

ด้านนายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ อภิปรายว่า อยากเสนอผู้ที่มาชี้แจง และฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่า ปัจจุบันมีหลายองค์กรได้ออกมาเตือนเรื่องปรากฏการณ์แอลนีโญในปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้า เนื่องจากปัจจุบันแหล่งน้ำมีน้อยมาก ทั้งแหล่งน้ำอุปโภคหรือบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร เช่น พื้นที่ใน อ.สวี เดือดร้อนเรื่องการใช้น้ำในการทำเกษตรสวนทุเรียน เจาะน้ำบาดาลก็พบปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการซ้ำซ้อนของหน่วยงานราชการ

ทั้งนี้ จึงอยากฝากถึงผู้ตรวจการกรมทรัพยากราน้ำบาดาลช่วยส่งเสริมให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกมาทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ใน ต.ครน ต.ทุ่งระยะ ต.นาสัก และอีกหลายๆ ตำบล ที่เดือดร้อนเรื่องน้ำ ทำให้สวนทุเรียนยืนต้นตายจำนวนมาก

สส.ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ อภิปรายต่อว่า ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ จ.ชุมพรเลย วันนี้ขอฝากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้เข้าไปพัฒนาอย่างจริงจัง อยากเห็นการทำถังน้ำขนาดใหญ่ให้กับประชาชน ปีนี้แล้งมาแล้ว 6 เดือน ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับความเดือดร้อน ทั้งน้ำทำการเกษตร หรือน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งใน อ.สวี หรือเขตเทศบาล ดังนั้นผู้ที่จะแก้ไขได้ก็คือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างเดียวเท่านั้น