Skip to content
Home » “สัญญา นิลสุพรรณ” แนะกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ

“สัญญา นิลสุพรรณ” แนะกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ

สัญญา นิลสุพรรณ” สส.นครสวรรค์ รวมไทยสร้างชาติ แนะกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สนับสนุนงบฯ ช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ อ.ก้าวเลี้ยว พร้อมจัดงบติดตั้งโซล่าเซลล์ช่วยเกษตรกรสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งในหลายอำเภอ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้อภิปรายเสนอแนะต่อรายงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ตนได้ดูจากรายงานแล้วอดไม่ได้ต้องมาพูดว่ากองทุนฯนำเงินไปใช้ทำอะไรบ้าง ตนมักจะพูดเรื่องของเกษตรกรทุกครั้ง เพราะเกษตรกรเป็นหัวใจหลักของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ชุมแสง อ.เก้าเลี้ยว และ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักอยู่แล้ว

ทั้งนี้ 4 ปีที่ได้ทำหน้าที่ สส.ที่ผ่านมาก็ได้มุ่งทำเรื่องพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชน ได้พบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ทำกิจกรรมกันอยู่ ทำให้เห็นช่องทางอีกช่องหนึ่งที่จะช่วยกันส่งเสริมได้ ได้เห็นจากรายงานของกองทุนฯพบว่ายังทำไม่ทั่วถึง ด้วยงาบประมาณ หรือด้วยเหตุผลต่าง ๆ ตนก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าทำอย่างจริงจัง และทุ่มเทงบประมาณลงไปช่วยจริง เกษตรกรก็ยินดีที่จะทำอาชีพของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ ยังอยากฝากเรื่องกลุ่มของผู้เลี้ยงโคกระบือ ใน อ.เก้าเลี้ยว ของบประมาณไว้หลายปีมาทราบเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ได้จากรายงานที่ได้อ่านวันนี้ อย่างไรก็ตามขอฝากไว้ด้วยเพราะเป็นความหวังของกลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ อ.เก้าเลี้ยวรอที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากตรงนี้

นายสัญญา กล่าวด้วยว่า สิ่งที่อยากฝากอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของแหล่งน้ำ ที่หลายคนอาจจะเห็นในทุกวันนี้ เช่น เรื่องข้าว กลไกการตลาด ประชาชนขายได้ 1-2 หมื่นบาท พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเราส่งเสริมปัจจัยทางการผลิตโดยเฉพาะแหล่งน้ำผลิตผลของเกษตรกรที่ผลิตได้ ที่ผ่านมาโลกมีสงคราม อาหารเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ ดังนั้นควรเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เพราะตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ภาวะโลกร้อน หรือเอลนีโญ ยังมีภัยแล้งที่จะต้องเผชิญอีก จึงอยากเห็นกองทุนฯเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ ตามที่เห็นว่ามีรายงานเรื่องการเข้าไปพัฒนาแหล่งระบบน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องรอกองทุนทดแทนพลังงาน ถ้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณลงไปช่วยเหลือได้เพราะเกษตรกรหลายพื้นที่ต้องการเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นจ.พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร ก็ต้องการการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะบริเวณดังกล่าวแดดดีที่สุดจึงทำโซล่าเซลล์ได้มีประสิทธิภาพที่สุด

“ผมอยากเห็นกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเข้าไปช่วยเหลือ เช่น ต.หนองกระเจา ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง ยังไม่ได้ทำนาแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเป็นพื้นที่สูง พื้นที่ดอน น้ำส่งไปไม่ถึง ถ้ามีพลังงานแสงอาทิตย์ไปช่วยก็จะทำให้ลดต้นทุนของเกษตรกรได้ จึงขอฝากถ้าสามารถจัดสรรโครงการเหล่านี้ได้ ผมไม่แน่ใจว่าโครงการเหล่านี้ได้ขอไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือกรมส่งเสริมการเกษตรไปบ้างหรือไม่ แต่ในรายงานไม่ได้เห็นโครงการเหล่านี้ หากมีคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และจะพิสูจน์ให้เห็นว่ากองทุนฯ มีประโยชน์ นอกจากการให้กู้อย่างเดียว ถ้ามาทำตรงนี้ด้วยจะมีประโยชน์มาก”สส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว

อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอชุมแสง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้กำลังระดมกันไปช่วยพี่น้อง ต.หนองกระเจา ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสงก็ขอให้สามารถแก้ปัญหานี้ได้