Skip to content
Home » “พงษ์มนู ทองหนัก” จี้กรมทางหลวงติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนทางหลวง

“พงษ์มนู ทองหนัก” จี้กรมทางหลวงติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนทางหลวง

พงษ์มนู ทองหนัก” สส.รทสช. จ.พิษณุโลก จี้กรมทางหลวงติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนทางหลวงหมายเลข 11 อ.วังทอง เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน พร้อมขอกรมฝนหลวงทำฝนเทียมแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวนาในหลายอำเภอที่ปลูกพื้นกำลังยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายพงษ์มนู ทองหนัก สส.พิษณุโลก พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) ได้หารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฏร ในประเด็นความเดือดร้อนของประชาชน อ.เนินมะปราง และ อ.วังทอง จ.พิษณุโลกว่า ในประเด็นแรกเป็นประเด็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 11 จาก อ.วังทอง ไป อ.สากเหล็ก บริเวณกิโลเมตรที่ 10 บ้านกกไม้แดง แยกไป อ.เนินมะปราง เป็นสามแยกที่มีการจราจรแออัด และในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ของทุกวัน จะมีการเปิดตลาดนัด มีการทำค้าขายมีประชาชนพลุกพล่าน แต่บริเวณดังกล่าวไม่มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน รวมทั้งไม่มีส่องสว่างที่ชัดเจน

นายพงษ์มนู กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สอบถามไปยังกรมทางหลวงว่าเหตุใดจุดนี้จึงมีแสงสว่างน้อย หรือไฟเตือนฉุกเฉินต่าง ๆ ก็ไม่มี กรมทางหลวงได้แจ้งตอบกลับว่าไม่มีงบประมาณ แต่ในช่วงอื่นกลับมีงบประมาณดำเนินการ ขณะที่จุดสำคัญนี้กลับไม่มีงบประมาณ ดังนั้นจึงขอหารือประธานสภาฯ ให้ประสานไปยังกรมทางหลวง ที่ดูแลพื้นที่ถนนหมายเลข 11 ช่วงกิโลเมตที่ 10 ให้มาติด สัญญาณไฟฉุกเฉิน และ สัญญาณไฟจราจรต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน ของพี่น้องชาว อ.วังทอง และ อ.เนินมะปราง

สำหรับ ประเด็นที่ 2 ที่ต้องการหารือ เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ใน อ.เนินมะปราง อ.วังทอง รวมถึง อ.บางกระทุ่ม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ข้าวโพด ปลูกพริก แต่ปัจจุบันเกิดเหตุฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้ขณะนี้ประชาชนในเขต อ.วังทอง ต.วังนกแอ่น บ้านกลาง ชัยนาม ดินทอง หนองพระ พันชาลี แม่ระกา และ อ.เนินมะปราง ส่วนใน อ.เนินกระทุ่ม ก็ได้รับความเดือดร้อน อย่างหนัก ข้าวที่หว่านขึ้นมาสูงประมาณหนึ่งคืบ ไม่มีน้ำ กำลังจะยืนต้นตาย พริก ฟักทอง ก็กำลังจะตายเช่นกัน ดังนั้นจึงขอหารือประธานสภาฯ ในการประสานกรมฝนหลวง ที่ จ.นครสวรรค์ ดำเนินการทำฝนเทียมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับ พี่น้องประชาชน ในเขต อ.วังทอง อ.เนินมะปราง และ อ.บางกระทุ่มด้วย