Skip to content
Home » “พันธ์ศักดิ์ บุญแทน” เรียกร้องแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอย่างเร่งด่วน

“พันธ์ศักดิ์ บุญแทน” เรียกร้องแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอย่างเร่งด่วน

พันธ์ศักดิ์ บุญแทน” สส.รทสช.สุราษฏร์ธานี เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอย่างเร่งด่วน และมีมาตรการช่วยเหลือระยะยาว หวังช่วยเกษตรกรมีรายได้เลี้ยงชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน สส.สุราษฎร์ธานี เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือประเด็นความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ว่า เป็นที่รู้กันดีว่าเศรษฐกิจของภาคใต้ถูกกำหนดความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการทำเกษตรกรรม สวนยางพารา และปาล์มน้ำมันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสวนยางพาราก็มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอนำปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางส่งผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านนี้ได้รับรู้ปัญหา

นายพันธ์ศักดิ์ อภิปรายว่า ปัจจุบันราคายางพาราตกต่ำมาก โดยราคายางที่ขายกันในท้องตลาดวันนี้ขายได้เพียงกิโลกรัมละ 30 กว่าบาทเท่านั้น ถือว่าเป็นราคายางที่ตกต่ำมาก ไม่คุ้มทุน แต่เกษตรกรต้องยอมรับสภาพ เพราะ ส่วนใหญ่เป็นการทำเกษตรกรรมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวนยางพารามาโดยตลอด ในขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมัน ราคาปุ๋ย กลับมีราคาสูงขึ้นโดยตลอด เกษตรกรมีรายจ่ายสูงขึ้นตามราคาน้ำมันแต่รายรับของชาวสวนยางพาราชักหน้าไม่ถึงหลัง ทั้ง ๆที่ผลผลิต จากน้ำ ยางพาราสามารถนำไปสู่อุตสาหกรรม ต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย

ทั้งนี้ ตนขอยกตัวอย่างล้อยางรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่ผลิต จากประเทศเกาหลี เข้ามาตีตลาดล้อยางรถยนต์ประเทศไทยอย่างมากมาย ทั้งที่ประเทศเกาหลี แทบจะไม่มียางสักต้น แต่มีกำลังผลิตส่งออกมาขาย ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีผลผลิตยางเกือบ 100 เปอร์เซนต์ บริษัทผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบจากเกาหลี ราคายางตลาดโลกอยากหารือว่าประเทศไทยจะมีมาตรการระยะยาวหรือไม่ ทั้งในด้านกฎหมาย ที่จะกำหนดให้ ผูผลิต ต้องซื้อวัตถุดิบในประเทศไทย ได้รับการประกันราคาที่มั่นคง

นายพันธ์ศักดิ์ อภิปรายว่า จากการที่ตนลงพื้นที่ ได้สัมผัส กับ พี่น้อง ชาวสวนยางพารา ได้รับทราบว่าพวกเขาไม่ได้หวังว่า วันนี้ราคายางต้องทะลุถึงกิโลกรัมละ 100 บาท แต่ขอเพียง ราคายางกิโลกรัมละ 60 บาท เกษตรกรก็ยังพออยู่ได้ จะได้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยได้ดีมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้องค์กรเศรษฐกิจ และการค้าขยายตัวได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางให้กับเกษตรกรสวนยางพาราดังกล่าวด้วย