Skip to content
Home » “ส.ส.ปุ้ย พิมพ์ภัทรา” เรียกร้องกรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน

“ส.ส.ปุ้ย พิมพ์ภัทรา” เรียกร้องกรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน

“ส.ส.ปุ้ย พิมพ์ภัทรา” เรียกร้องกรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายอย่างเป็นระบบในพื้นที่ ต.สี่ขีด อ.สิชล จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังนับ 10 ปีทำชาวบ้านเดือดร้อนหนัก เสนอจัดงบสร้าง 3 โครงการหลักเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้ขอหารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) ว่า อยากจะให้มีการแก้ไขปัญหาที่ซ้ำซาก และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ดังกล่าวจะเจอปัญหาภัยพิบัติซ้ำซากตลอดเวลา ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 2 บ้านสี่ขีด หมู่ที่ 11 บ้านเขาพับผ้า พื้นที่ดังกล่าวมีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่กว่า 1,028 ครัวเรือนจากทั้งบริเวณ 3 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ ทุกครั้งที่เกิดฝนตกหนัก ทุกครั้งที่เกิดเหตุภัยพิบัติพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้านจะเจอปัญหาเรื่องของเส้นทางคมนาคมโดนตัดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ดังกล่าวมีโรงเรียนตั้งอยู่คือ โรงเรียนบ้านน้ำร้อนปัญหาที่เราเจอทุกครั้งก็คือเส้นทางโดนตัดขาด พี่น้องประชาชนต้องไปตัดต้นหมากมาทำเป็นพื้นที่สำรองในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน เดินทางไปโรงเรียน หรือแม้แต่เดินทางเพื่อขนส่งสินค้าที่อยู่ภายในหมู่บ้านดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันหรือทุเรียน

นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าวย้ำว่า พื้นที่ดังกล่าวเจอปัญหาภัยพิบัติซ้ำซาก ได้มีการร้องขอจากหน่วยงานหลักคือ กรมชลประทานเพื่อออกแบบแก้ไขปัญหา เพราะตำบล 4 ขีดมีงบประมาณที่ไม่มากนักก็เลยต้องร้องขอไปทางสำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขอให้เข้าไปออกแบบแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ออกแบบในการป้องกันตลิ่งพัง ออกแบบในการสร้างทำนบน้ำเพื่อใช้ในหน้าแล้ง และแก้ไขปัญหาเวลาที่เกิดภัยพิบัติ

“ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่วงคอสะพานของคลองน้ำใสหมู่ที่ 1 บ้านน้ำร้อน และหมู่ที่ 11 ของบ้านเขาพับผ้า บริเวณเส้นทางดังกล่าวเป็นช่วงของคลองท่าเรือรีที่คลองน้ำใสและคลองน้ำขุ่นมาเจอกัน พอน้ำสองสายคลองมาเจอกันทำให้กระแสน้ำค่อนข้างแรงมาก เลยทำให้มีมวลน้ำมากแต่สายคลองค่อนข้างเล็ก จะเจอปัญหาตลิ่งถูกกัดเซาะคลองถูกตัดขาดทุกครั้งที่ฝนตกหนัก และเป็นแบบนี้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว ทางอบต.สี่ขีด จึงได้ทำหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณให้เข้าไปออกแบบและแก้ไขปัญหาอย่างถาวร 3 โครงการคือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลสี่ขีด โครงการที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองท่าโคก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลสี่ขีด และโครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองทาเรือรี หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11” นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าว