Skip to content
Home » “อัยรดา บำรุงรักษ์”ตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติมองการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว

“อัยรดา บำรุงรักษ์”ตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติมองการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว

อัยรดา บำรุงรักษ์”ตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติมองการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว สามารถผลักดันได้ทันทีไม่ต้องรอให้เป็นส.ส. หนุนศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิ

คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว สมาคมเพศวิถีศึกษา มูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้เชิญผู้แทนพรรคการเมืองมาพูดในรายการ ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ นัดพิเศษ ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โดย เบียร์ น.ส.อัยรดา บำรุงรักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางนา-พระโขนง เบอร์ 1 ซึ่งเป็นผู้สมัครที่เป็นนักกฎหมายจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และยังเป็นคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความฯ ที่ให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพ เด็ก สตรี และ ครอบครัว รวมไปจนถึงเรื่องการผลักดันกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว กล่าวในหัวข้อ “นโยบายพรรคการเมืองกับความหวังในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว” ว่า ส่วนตัวในฐานะผู้สมัคร ส.ส. คิดว่า เราไม่ควรต้องรอให้เข้าสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้วค่อยทำ แต่เราสามารถเริ่มผลักดันได้ทันที เช่น การเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน ถึงสิทธิต่างๆโดยการนำประเด็นนี้ไปประชาสัมพันธ์ในทุกๆที่เพื่อสื่อสารกับมวลชน

น.ส.อัยรดา กล่าวต่อว่า การสนับสนุนให้ศูนย์สุขภาพชุมชนในทุกๆอำเภอ ได้บรรจุความรู้เรื่องของการช่วยเหลือ รับฟัง ผู้ที่มีปัญหาได้รับความรุนแรง หรือ ถูกกระทำมา ให้ได้ช่วยดูแลเบื้องต้น และรู้จักวิธีเยียวยาและดูแลกลุ่มเปราะบางนี้ ก่อนส่งต่อให้ได้ดำเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือแก้ปัญหานี้ได้อย่างทั่งถึงและทันท่วงที