Skip to content
Home » “พีระพันธุ์” ชูนโยบายดูแลผู้สูงอายุครบวงจร พร้อมอวยพรคนไทยในวันสงกรานต์

“พีระพันธุ์” ชูนโยบายดูแลผู้สูงอายุครบวงจร พร้อมอวยพรคนไทยในวันสงกรานต์

“พีระพันธุ์” ชูนโยบายดูแลผู้สูงอายุครบวงจร พร้อมอวยพรคนไทยในวันสงกรานต์ขอให้มีพลังกายพลังใจที่แข็งแรง

“พีระพันธุ์” ชี้ รทสช.ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัย มีนโยบายดูแลแบบครบวงจร พร้อมอวยพรผู้สูงวัย และคนไทยเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันสงกรานต์ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีพลังกายพลังใจฟ่าฟันอุปสรรค และประสบความสำเร็จทุกประการ

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่าเนื่องในวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากในขณะนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติเห็นความสำคัญและมีนโยบายในการดูแลกลุ่มผู้สูงวัยไว้อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เคยทำไว้และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้สูงอายุ และพรรครวมไทยสร้างชาติ ก็มีนโยบายที่จะต่อยอดในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มเติม โดยนโยบายอันดับแรกได้แก่การปรับหลักเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เท่ากันหมดคืออยู่ที่ 1,000 บาท ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธุ์ชี้แจงไปแล้ว นอกจากนี้ยังจะมีการตั้งศูนย์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ หนึ่งเขต หรือ หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์สุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ป่วยต่างๆ ที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย

“พรรครวมไทยสร้างชาติให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ตอนนี้มีจำนวนมากขึ้น ดังนั้นพรรคจึงมีนโยบายเพื่อเตรียมการดูแลไว้อย่างครบถ้วน โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน” นายพีระพันธุ์กล่าว

นอกจากนี้นายพีระพันธุ์ ยังกล่าวอวยพรประชาชนเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ด้วยว่า ในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่พี่น้องประชาชนแต่ละท่านเคารพนับถือดลบันดาลและอำนวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพลังกายพลังใจที่จะฝ่าฟันปัญหาและก็ขอให้ทุกท่านประสบจากความสำเร็จในทุกสิ่งทุกประการที่ตั้งใจและมุ่งหวังไว้ และสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องกับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางทั้งไปและกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคน