Skip to content
Home » “พิมพ์ภัทรา” นำสส.รวมไทยสร้างชาติในฐานะเจ้าบ้านต้อนรับนายกฯพร้อมคณะ

“พิมพ์ภัทรา” นำสส.รวมไทยสร้างชาติในฐานะเจ้าบ้านต้อนรับนายกฯพร้อมคณะ

“พิมพ์ภัทรา” นำสส.รวมไทยสร้างชาติในฐานะเจ้าบ้านต้อนรับนายกฯพร้อมคณะเดินทางมา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเป็นตัวแทนคนเมืองคอนร่วมหารือในหลายประเด็น “นายกฯ” ชมผู้แทนเมืองคอนตัวเล็กแต่ใจใหญ่ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสส.นครศรีธรรมราช พรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วย นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สส.บัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการพรรครวมไทยสร้างชาติ นายพิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้มอคณะในการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลังจากคณะได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองและพระบรมธาตุเจดีย์ ห่มผ้าพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช แล้ว ยังได้ชมบูธผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี Soft Power จ.นครศรีธรรมราช และ ชิมแกงไตปลาพร้อมการันตีความอร่อย

จากนั้น ได้เข้ารับฟังประเด็นปัญหายางพารา จากเกษตรกรสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช โดยนายกฯย้ำว่า รัฐบาลจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนภาคใต้ ผ่านมิติภาคเกษตรและท่องเที่ยว ขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางได้ขอบคุณรัฐบาล ทีทำให้ราคายางพาราสูงกว่า 90 บาทต่อกิโลกรัม

ตบท้ายการลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช ด้วยการไปสักการะไอ้ไข่ วัดเจดีย์ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “เปลี่ยนชุมชนให้ดีพร้อม สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดย นายกฯ ได้กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการสัมมนาว่า วันนี้ชาวนครศรีธรรมราชมีผู้แทนที่เป็นผู้หญิงตัวเล็ก แต่ใจใหญ่ ได้มาดูแลกระทรวงที่สำคัญคือ กระทรวงอุตสาหกรรม ถือเป็นกระทรวงที่ใหญ่กระทรวงหนึ่ง ซึ่งน.ส.พิมพ์ภัทรา มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทำให้มั่นใจว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชจะถูกพัฒนาไปสู่ศักยภาพที่สามารถไปถึงได้ พร้อมทั้งหนุนขยายสนามบินนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดให้เครื่องบินจากต่างประเทศมาลงจอดได้