Skip to content
Home » “วิชัย สุดสวาสดิ์” ขอคำตอบในการแก้ไขปัญหา ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

“วิชัย สุดสวาสดิ์” ขอคำตอบในการแก้ไขปัญหา ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

“วิชัย สุดสวาสดิ์” สส.ชุมพร รวมไทยสร้างชาติ จี้รัฐบาลขอคำตอบในการแก้ไขปัญหา ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินในพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ให้ประชาชน จะได้รับเอกสารสิทธิ์เมื่อไร และออกทุกพื้นที่หรือไม่

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้ตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรว่า ประชาชนในจังหวัดชุมพรจำนวนมากประสบความเดือดร้อน เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน นับตั้งแต่ปี พ.ศ 2479 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 80 ปีที่มีการประกาศพื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ในเขตจังหวัด ซึ่งภาคใต้ถือว่ามีมากที่สุด ในอำเภอเมืองและอำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีมากถึง 45% ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ประชาชนที่อยู่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์ถือเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นายวิชัย กล่าวว่า คนที่อาศัยอยู่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์สภาพปัจจุบันขอบ้านเลขที่ไม่ได้ ขอใช้ไฟไม่ได้ ขอใช้น้ำประปาแบบถาวรไม่ได้ ทุกอย่างจะขอใช้แบบชั่วคราวทั้งหมด

“ผมจึงอยากได้คำตอบจากทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดว่า จะออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนได้หรือไม่ เมื่อไหร่ และออกทุกพื้นที่หรือไม่

นายวิชัย กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดชุมพรหลายตำบล ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น ใช้เวลา 50-60 ปี เช่นตำบลบางหมาก อำเภอเมือง มีที่ตั้งของเทศบาล ที่ตั้งอบต. และมีโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนเป็นพันคน แต่ไม่สามารถนำงบประมาณลงไปพัฒนาในพื้นที่ได้ ถ้าปล่อยไว้เช่นนี้จะเกิดปัญหาในอนาคต จึงขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยเฉพาะตำบลบางหมาก ตำบลนาทุ่ง ตำบลวังไผ่ ตำบลวิสัยเหนือ ตำบลวิสัยใต้ และตำบลขุนกระทิง ทุกตำบลในพื้นที่มีปัญหาเช่นนี้ทั้งหมด ถ้ารัฐบาลออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนไม่ได้รัฐบาลมีแนวทางและนโยบายช่วยเหลือประชาชนอย่างไร

“ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้า แต่เป็นปัญหาที่ตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ในภาคใต้มีปัญหาลักษณะนี้หลายพื้นที่ กฎหมายที่ออกมาคลุมเครือสร้างปัญหา เช่น การขอบ้านเลขที่บ้านต้องขอจากอบต.ก่อน เมื่ออบต.ขอไปที่อำเภอถ้าไม่มีเลขที่บ้าน การขอน้ำประปา ขอไฟฟ้า ก็จะได้ชั่วคราวนั่นเป็นปัญหาของประชาชนจึงขอฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแก้ปัญหา วันนี้ประชาชนที่เฝ้ามองการทำงานของรัฐบาลอยู่” สส.ชุมพร เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว

อย่างไรก็ตาม การถามกระทู้สดของนายวิชัย นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายชาดา ไทยเศรษฐ รมช.มหาดไทยมาตอบ ซึ่งนายชาดาชี้แจงว่า ปัญหาลักษณะนี้มีหลายพื้นที่ ทุ่งเลี้ยงสัตว์ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ เป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามกฎหมายระบุไว้เช่นนั้น คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก็ได้ตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ขึ้นมา เพื่อดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดิน ปัญหาทั้งหมดต้องแก้ด้วยกฎหมาย ตนเข้าใจหัวอกของสส.ทุกคน จึงอยากให้นายวิชัยทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แล้วให้จังหวัดส่งมาที่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงจะได้ส่งทีมลงไปจัดการแก้ไขปัญหาให้ซึ่งนายวิชัยตอบว่า พอใจกับการชี้แจงของนายชาดา ประชาชนคงยิ้มออกอีกไม่กี่วันจะมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แล้วตนจะเอาหนังสือส่งให้กับรมช.มหาดไทยโดยตรง เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนร่วมกัน