Skip to content
Home » สส. กระทุ้ง กทม.ปล่อยทิ้งคลองโอ่งอ่าง

สส. กระทุ้ง กทม.ปล่อยทิ้งคลองโอ่งอ่าง

สส.รวมไทยสร้างชาติกระทุ้งกทม.ปล่อยทิ้งคลองโอ่งอ่างให้กลับสู่สภาพเดิมจนหมดคุณค่าความเป็น Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เมินจัด “ถนนคนเดิน” ทั้งที่สร้างรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 นายเกรียงยศ สุดลาภา สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฝากถึงกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงการเสียโอกาสของคลองโอ่งอ่างว่า ในปี 2558 กรุงเทพมหานคร ได้มีโครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลความสะอาดคลองโอ่งอ่าง แล้วนำมาทำเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ทำโครงการถนนคนเดิน พัฒนาทำน้ำดำที่เคยเน่าเสียให้เป็นน้ำใส มีการวางระบบท่อระบายน้ำเสียที่อยู่ริมคลองโอ่งอ่าง พัฒนาพื้นที่ 2 ข้างทางให้คนใช้ประโยชน์ร่วมกันจนกลายเป็น Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโครงการถนนคนเดินทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ แต่ปัจจุบันพื้นที่เหล่านี้ ได้ถูกปล่อยทิ้งร้าง กลายเป็นพื้นที่ให้คนเร่ร่อนมาหลับนอน สร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

นายเกรียงยศ กล่าวต่อว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการหลายรายที่ค้าขายในบริเวณดังกล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ให้ความสำคัญจัดกิจกรรมถนนคนเดินเหมือนในอดีตอีกแล้ว และน้ำในคลองโอ่งอ่างเริ่มเน่าเสียอีกครั้ง น้ำในคลองที่เคยใสกลายเป็นน้ำดำ

“ผมขอหารือ ผ่านไปยังกรุงเทพมหานครว่า เพราะเหตุใดถึงไม่มีการพัฒนาจัดกิจกรรมและสิ่งดีๆ ที่เคยทำมาให้ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และยังสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งไม่ทำให้เกิดปัญหากับประชาชนในพื้นที่”สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว