Skip to content
Home » “ปรเมษฐ์ จินา” หนุนใช้ One Map แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน

“ปรเมษฐ์ จินา” หนุนใช้ One Map แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน

“ปรเมษฐ์ จินา” สส.รวมไทยสร้างชาติ หนุนใช้ One Map แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนของประเทศเสนอให้ใช้สุราษฎร์ธานีเป็นโมเดล พร้อมเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาให้เกษตรกรเลี้ยงหมูและโค

ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปัญหาเรื่องแรกคือราคาหมูตกต่ำ มีเกษตรกรเลี้ยงหมูสะท้อนมาถึงตนว่า ขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนมาก เป็นผลมาจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) หรือ ASF อยากให้กรมวิชาการเกษตรหรือกรมปศุสัตว์ตั้งทีมเชิงรุกลงไปแนะนำเกษตรกร ให้เกษตรกรมีทางเลือก ในการเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงสัตว์เท้ามีกลีบ มาเป็นสัตว์ปีก็ได้ เช่น เลี้ยงไก่งวง เพราะปัจจุบันต่างชาติรับซื้อ และมีการนำมาบริโภคโดยตรง

ปัญหาเรื่องที่ 2 การเลี้ยงโคสืบเนื่องจากปีนี้มีปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรรายย่อยต้องไปตัดหญ้าข้างถนน หรือตัดหญ้าในสวนปาล์มน้ำมันหรือสวนยางพารา แต่ปัญหาคือขณะนี้หญ้าตายหมด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตนอยากให้กรมปศุสัตว์นำฟางหรืออาหารแห้งไปช่วยเกษตรกรให้ลืมตาอ้าปากได้ก่อนที่จะถูกกดราคาให้ตกลงมากกว่านี้

ดร.ปรเมษฐ์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องที่ 3 เป็นเรื่องสำคัญ เวลานี้ตนลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชาชนเข้าใจว่า ตนเป็นเจ้าพนักงานที่ดินแห่งชาติ เพราะได้นำปัญหาทุกเรื่องของที่ดินมาหารือในสภาฯ ตนอยากให้นำคำสั่งที่ใช้แก้ปัญหาที่ดินเขาใหญ่มาประกาศไปเป็นโมเดล ให้นำมาใช้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโมเดลก็ได้ คือ One Map ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที