Skip to content
Home » “สส.พันธ์ศักดิ์” ร้องขอให้เพิ่มเที่ยวบินไป จ.สุราษฎร์ธานี

“สส.พันธ์ศักดิ์” ร้องขอให้เพิ่มเที่ยวบินไป จ.สุราษฎร์ธานี

“สส.พันธ์ศักดิ์” รวมไทยสร้างชาติ ร้องขอให้เพิ่มเที่ยวบินไป จ.สุราษฎร์ธานี และลดราคาค่าตั๋วโดยสาร จี้เร่งปรับปรุงถนนติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพิ่มเพื่อลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน สส.สุราษฎร์ธานี เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นำความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มาแจ้งต่อสภาฯเพื่อให้หน่วยงาน เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาว่า ถนนสาย 4113 ระหว่างกม. 19 ไปยังอำเภอเคียนซา ไม่มีไหล่ทางทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเช่นเดียวกับ ถนนสาย 401 สถานีรถไฟพุนพิน เข้าตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ถนนเส้นนี้พอฝนตกน้ำจะท่วมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

นอกจากนี้ นายพันธ์ศักดิ์ ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งสัญญาญไฟจราจร บริเวณถนนเส้นตัดอำเภอพุนพิน เข้าตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เนื่องจากถนนเส้นนี้สองฝั่งทางมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นทำให้การเข้าออกลำบาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นถ้ามีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรจะลดอุบัติเหตุได้มาก

สส.สุราษฎร์ธานี ยังกล่าวต่อว่า ช่วงนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางลำบากมาก เนื่องจากสายการบินมีน้อย ชาวสุราษฎร์ธานีจะเดินทางตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีราคาที่สูงขึ้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดเที่ยวบิน เพิ่มมากขึ้น และลดราคาค่าตั๋วโดยสารลงมา